Hong Kong: Hur kommer man åt ”förlossningsturism” ifrån Kina?

“Förlossningsturism” [en] bidrar till konflikten mellan Hong Kong och Kina. Så mycket som 40 procent av de 95,337 barn som föddes i Hong Kong under året 2011 är barn till föräldrar från fastlandet Kina, enligt officiella källor.

Enligt Hong Kongs grundlag [en] får barn födda av föräldrar av kinesiskt ursprung rätten till uppehållstillstånd i Hong Kong och får dessutom rätt till Hong Kong medborgarskap trots att föräldrarna inte är hemmahörande i Hong Kong. Konsekvensen är att många gravida kvinnor från fastlandet Kina reser till Hong Kong för att föda och därmed slippa ettbarnspolitiken och därmed bana framtiden för sina barn.

Sedan 2009 har lokala mödrar larmat om bristen på BB-avdelningar på privata sjukhus. I slutet av 2011 exploderade det offentliga missnöjet när en lokaltidning rapporterade att förlossningsplatserna i dessa sjukhus var fullbokade fram till oktober 2012. Till svar på detta skapades Facebook-gruppen “Say No to Mainland pregnant women giving birth in Hong Kong!” [en] (startades juli 2011) som har rekryterat mer än 112,000 medlemmar på 6 månader.

De missnöjda lokala mödrarna skyller på inflödet av fastlandets gravida kvinnor för den nedgångna kvalitén av mödravård i Hong Kong. Nedan är upplevelsen som en ny mamma på BB delade på Facebook [Länk till den allmänt spridda noteringen lämnas inte eftersom användarprofilen inte är offentlig]:

En Facebook-grupps bild “Say No to Mainland pregnant women giving birth in Hong Kong!”

En Facebook-grupps bild “Say No to Mainland pregnant women giving birth in Hong Kong!”

1月中我係瑪麗開刀,在產前房看見有位普通話婦穿水入院,醫生問她國內做產檢等問題,她答了很多次不知道。我開刀那天,看到醫生的schedule,只是一個上午,她已有5個手術,怪不得公立好多資深醫生都離職。

產後房有很非本地孕婦,那三日兩夜的住院,我間大房有兩個普通話人對醫護呼呼喝喝,其中一個話有小孩在深圳要她照顧,想兒科醫生盡快簽出院紙,但醫護回覆兒科ICU好爆,醫生正忙。但佢繼續嘈,我忍唔住鬧佢不要再煩姑娘,之後姑娘幫我洗傷口時訴苦,說她們日日受雙非氣,天天講普通話如在大陸工作……又話我好彩早了一天開刀,因第二日又有高危雙非衝急症,要緊急做手術,令全部預約了手術的媽媽要改時間改期!

I mitten av januari födde jag på Queen Mary Hospital. I väntrummet såg jag en mamma som talade Mandarin vars vatten hade brustit. Läkaren frågade henne om hennes havandeskapskontroller, hon svarade upprepade gånger “Jag vet inte”. Dagen före förlossningen såg jag läkarens schema. Fem på en enda morgon. Inte undra på att många av de ledande läkarna i de offentliga sjukhusen har sagt upp sig. I förlossningsavdelningen fanns många icke-lokala mödrar. Jag stannade i sjukhuset i tre dagar och två nätter. Två människor skrek åt vårdpersonalen på Mandarin. En av dem sa att hon hade ett barn i Shenchen, så hon bad barnläkaren att låta henne lämna sjukhuset. Personalen berättade att förlossningsenheten (ICU, Intesive Care Unit) var full och läkarna var upptagna. Men kvinnan insisterade. Jag kunde inte tolerera detta och bad henne att inte störa personalen. Då stönade personalen som rengjorde mitt sår, hon berättade att hon blev utskälld av dessa fastlands mödrar. De talade Mandarin som om de arbetade på fastlandet … och sa att jag hade turen att få föda en dag tidigare, eftersom på den följande dagen skulle en högrisk, gravid kvinna föras till akuten. Sjukhuset fick skjuta upp alla påföljande bokningar!

Som en reaktion på allmänhetens missnöje bestämde Hong Kongs regering att avbryta bokningar till offentliga sjukhus för förlossningar av fastlandets gravida kvinnor. Likväl tror många ändå att det stora antalet födda till förlossningsturisterna från Kina kommer att öka stadens sociala börda.

I början av februari 2012, publicerade Netizens från Baby Kingdom [en] och Golden Discussion Forum [en] en annons i en populär tidning. Annonsen skildrar invasionen av Hong Kong med en gigantisk gräshoppare, en metafor för det kinesiska fastlandet som inkräktare i Hong Kong.

Margaret Ng [en], en advokat, lagstiftare och medlem av det politiska partiet the Civic Party [en], påpekade att den grundläggande orsaken till denna plötsliga tillströmning av fastlandets förlossningsturister är en konsekvens av den lokala regeringens uppmjukning av gränskontrollen. Denna uppmjukning är i enlighet med det ”närmare ekonomiskt partnerskap” (CEPA) [en] för den överenskomna frihandeln mellan Hong Kong och Kina, vilka öppnar enorma marknader för Hong Kongs varor och tjänster.

Bilden som visar invasionen av Hong Kong av en gigantisk gräshoppa

Bilden som visar invasionen av Hong Kong av en gigantisk gräshoppa

Ng granskade stadens invandringshistoria i förhållande till gränskontrollpolitiken på ett seminarium [ki]:

香港是一個移民的社會,殖民地成立直至中共建國,中港兩地的人是可以自由往來,直至五十年代才出現分隔中港的政策,即便如此,港府也採取抵壘政策,讓抵達市區的內地人取得身份證,這政策直至七十年代末才取消。…
從兩地封關開始,出入境設有嚴格的關卡,互為分隔。而八十年代到內地娶妻生子的一群,其子女就受到影響,很難來港。當時兩地政府便就兩地的出入境限制協商,結果出現「配額」這種東西。在這個背景下訂立的《中英聯合聲明》,成為日後《基本法》的依據。…直至 2001 年,內地人要來香港仍然十分困難。但自從 2003 年七一後開放自由行,至去年全年共有一千四百萬內地人來港,僅有四萬雙非孕婦數量算少。

Hong Kong har varit ett invandrarsamhälle sedan början av den koloniala eran till inrättandet av folkrepubliken Kina. Människor kunde fritt resa till och från Hong Kong fram till 1950-talet då den koloniala regeringen antog en policy av bosättningssäte och därmed utfärdade identitetskort till dem som lyckades anlända till staden. Policyn avskaffades på 1970-talet … då var gränsen under strikt kontroll. Dem som föddes i Kina på 1980-talet fick inget inträde till Hong Kong. De två regeringarna svarade då med “kvotsystemet”. Den kines-brittiska gemensamma förklaringen undertecknades i detta sammanhang och blev underlagsprincipen för utarbetandet av grundlagen… Fram till år 2001 var det fortfarande mycket svårt för det kinesiska fastlandets folk att komma till Hong Kong. Men sedan den 1 juli 2003 har den enskildes visumpolitik genomförts. Förra året besökte mer än 14 miljoner fastlandskineser Hong Kong. 40 000 förlossningsturister är en komparativ liten andel.

Mot denna bakgrund dömde en användare av Facebook, Edwin Chau [ki], den privata sjukvården för utnyttjande av detta politiska kryphål till försäljning av mödravård med ett Hong Kong “medborgarskapspaket”, eftersom majoriteten av förlossningsturister kommer till Hong Kong med ordentliga bokningar från privata sjukhus:

因為實情是,那3萬多個,佔96%的雙非個案,全部都是有政府認可的預約。即是,他們都是經政府人口/商業政策許可之下入境的,In the name of 「發展醫療產業」。……簡單來說,販賣居港權,才是要堵塞的漏洞。

Verkligheten är att 96 procent av de 30,000 blivande mammor från fastlandet har redan bokat förlossningsplatser, vilka godkändes av regeringen. Det betyder att de lagligen besökte Hong Kong (inom gällande regelverk). Syftet är “utvecklingen av den medicinska industrin” … Enkelt uttryckt, säljer de uppehållstillstånden. Detta är kryphålet som [regeringen] bör ta itu med.

För att lösa problemet har vissa sociala och politiska grupper beslutat att verka för en ändring av konstitutionen. Dock ska emellertid en ändring av grundlagen godkännas av minst två tredjedelar av det lagstiftande rådets ordinarie ledamöter och två tredjedelar av Hong Kongs suppleanter till den nationella folkkongressen (NPC), innan den skickas till styrkommittén för den nationella folkpartikongressen. Detta verkar vara ett omöjligt uppdrag.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.