Brasilien: Har vädret blivit galet?

[Alla länkar leder till sidor på portugisiska när inget annat är angivet.]

Att tala om vädret kanske hör till oväsentligt småprat grannar emellan, men i princip finns ingen ärlig konversation som inte gör någon hänvisning till vädret. Efter senaste tidens torka i de södra regionerna, översvämningar i sydost och ovanliga väderförhållenden i nordost har begrepp som El Nino, La Nina och konvergenszon krupit in i vårt dagliga ordförråd och blivit ämnet för många samtal.

Nätanvändare kan självklart inte vara tysta i frågan. Speciellt som Brasilien håller på att förbereda sig inför FNs konferens om hållbar utveckling, Rio+20.

Men vad tycker egentligen nätanvändarna om de återkommande ekologiska katastroferna och de ovanliga klimatförändringarna? Handlar konversationen mest om det faktum att vi idag har tillgång till väderinformation över hela världen och därför känner till varenda väderkatastrof som sker, eller befinner vi oss verkligen mitt i en global klimatförändring som kan ha katastrofala följder?

Storm approaching in Marau, Rio Grande do Sul, 2009. Photo by Mateus Waechter on Flickr (CC BY-NC 2.0)

Ett oväder drar in över Marau, Rio Grande do Sul, 2009. Foto av Mateus Waechter på Flickr (CC BY-NC 2.0)

En artikel [en] publicerade på Global Voices 2009 om att effekterna av kraftiga regnfall i Salvador mildrades på grund av information som cirkulerade bland nätanvändare, där några hävdade att de kraftiga regnen orsakades av klimatförändringar. João Miguel Lima hävdade i en kommentar att:

Para os climatólogos, ainda não quer dizer que o volume de chuvas seja mudança climática. Seria necessário um intervalo de tempo maior para se perceber um padrão novo para afirmar isso; até agora é uma instabilidade do clima.

För klimatologer betyder än så länge inte mängden regn att vi har klimatförändring. Det krävs en längre tidsperiod för att skönja nya mönster och bekräfta något sådant. Hittills handlar det om instabilt väder.

Så här efter tre år, har det gått tillräckligt lång tid för att dra fastare slutsatser? Vissa nätanvändare tror det.

Har vädret i din stad blivit galet?

Den frågan ställdes på ett forum på Yahoo! Answers av en användare som utlöste en nätversion av den eviga vardagskonversationen:

Eu moro em Guarulhos-SP [São Paulo] e o tempo aqui cada vez está mais estranho, uma hora faz calor, outra o tempo fica nublado e friento, e outra chove e depois para de chover e faz bastante calor e depois frio. Tá uma doideira o tempo em Guarulhos, e na sua cidade?

Jag bor i Guarulhos, São Paulo, och vädret här blir alltmer konstigt. Ena minuten är det varmt, nästa är det mulet och kallt, nästa minut regnar det och sen slutar det att regna och blir jättevarmt igen, och sen kallt igen. Vädret i Guarulhos är helt galet. Hur är det där du bor?

Samma fråga har genljudit i många diskussioner online och det finns inte många svar på alla de frågor som ställts. Enligt några specialister är klimatförändringen ett faktum. En studie som publicerades av det nationella institutet för rymdforskning (INPE är den brasilianska förkortningen) i juni 2010, visar t.ex. att översvämningar drabbar staden São Paulo allt oftare.

As mudanças no clima (…) indicam aumento de dias com chuvas intensas e mais freqüentes e as projeções de crescimento da população na Região Metropolitana de São Paulo, que deverá dobrar de tamanho nos próximos 20 anos, especialmente nas periferias.

Klimatförändringar (…) tyder på ett ökande antal dagar med kraftigt regnfall och prognosen för befolkningstillväxten i São Paulos större storstadsregion förväntas fördubblas på 20 år, i synnerhet i utkanterna av staden.

Klimatförändring i kombination med växande städer och avsaknaden av lämplig skyddsplanering på landsbygden leder till ännu större sociala och ekonomiska konsekvenser både i städerna och i förorterna.

Webbplatsen Mudanças Climáticas (klimatförändringar) har ägnats helt åt att uppmuntra förståelse och informationsspridning om detta fenomen. i en artikel som publicerades på webbplatsen 2009 konstaterar chefen för programmet för klimatförändring och energi inom Världsnaturfonden WWF Brasilien, Carlos Ritti, att “klimatförändring är 2000-talets största utmaning för miljön och utvecklingen”.

Uma série de eventos climáticos muito intensos ocorridos nesta última década já indicava que o clima do planeta está passando por uma transformação significativa.

En serie mycket intensiva klimatrelaterade händelser under det senaste decenniet har redan visat att jordens klimat håller på att förändras märkbart.

Icke desto mindre, mellan moln och skyfall, känner många ändå inte till skillnaden mellan klimat och väder, och de lyckas inte förstå fenomenets verkliga dimension. Enligt Gabriel Cabral, i en artikel skriven för webbplatsen Mundo Educação (utbildningsvärlden):

O tempo refere-se ao estado momentâneo que ocorre em um determinado local a partir do ar atmosférico que pode ocorrer de maneira lenta ou rápida. Em diferença, o clima refere-se ao conjunto de condições atmosféricas que ocorrem em determinados locais de forma marcante.

Med väder menas luftens tillstånd i atmosfären vid ett givet tillfälle på en given plats, som uppstår antingen långsamt eller plötsligt. Klimat däremot är de atmosfäriska förhållanden som uppstår på givna platser på ett mer markant sätt.

Rio+20 för förändring?

Rio+20, FNs konferens om hållbar utveckling, som hålls i Rio de Janeiro 20 år efter staden stod värd för Världstoppmötet [en], där konceptet hållbar utveckling först bifölls, har redan satt upp klimatförändringen och dess globala effekter på sin agenda. FN har redan en klimatkonferens [en], som senast hölls i Durban, Sydafrika, i november och december 2011.

Enligt organisationen, “etablerar klimatkonferensen ett ramverk för arbete regeringar emellan för att tackla utmaningen som klimatförändringen medför. Den erkänner att klimatsystemet delas av alla och dess stabilitet kan påverkas av industriella och andra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.”

Smog in Ipanema, Rio de Janeiro. Photo by Pierre-Yves Dansereau on Flickr. (CC BY-NC-SA 2.0)

Smog över Ipanema, Rio de Janeiro. Foto av Pierre-Yves Dansereau på Flickr. (CC BY-NC-SA 2.0)

Trots att målsättningarna för Rio+20 är:

um comprometimento político renovado com o desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso feito até o momento e as lacunas que ainda existem na implementação dos resultados dos principais encontros sobre desenvolvimento sustentável, além de abordar os novos desafios emergentes,

Förnyat politiskt åtagande för en hållbar utveckling, kartläggning av framstegen som gjorts hittills och de brister som fortfarande kvarstår i implementeringen av hållbarhetsdeklarationen, samt att möta nya utmaningar.

Somliga specialister har noterat att konferensen saknar en klar och tydlig agenda. Marina Silva, den förra presidentkandidaten, sade i en intervju för tidningen Folha de São Paulo, som publicerades på webbplatsen The Echo, att utkastet som publicerades av organisationen, som innehåller Rio+20:s förslag på utkast:

é insuficiente. Genérico, não faz uma crítica ao modelo de desenvolvimento atual e dos padrões de produção e consumo. (…) Tudo parece apontar para aquele conhecido roteiro: decepção e paralisia dos governos, enquanto a crise socioambiental só se agrava -foi assim na COP 15, 16, 17…

inte är tillräckligt. Det är allmänt formulerat och kritiserar inte alls den pågående utvecklingsmodellen eller de nuvarande produktions- och konsumtionsmönstren… Allt tycks peka på samma gamla manus: villfarelse och statlig förlamning medan den sociala krisen och miljön bara förvärras. Så var fallet vid COP 15, 16, 17…

Man behöver inte vara specialist för att inse att något håller på att förändras och att följderna sträcker sig förbi grannens häck. Det är inte längre något isolerat fenomen som bara påverkar en stad, utan en kombination av olika faktorer som belyser klimatförändringens effekter. Istället för frågor måste vi fokusera på svaren.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.