Malawi: Studentaktivistens död och terrorkampanjen

Tidigt på morgonen lördagen den 24 september hittades en student från University of Malawi Polytechnic liggande stel på stenbeläggningen bredvid en blodpöl inne på universitetsområdet. Hans namn var Robert Chasowa, och han var död. Tidigt viskades det om självmord, bland annat i en fråga publicerad på ett oregistrerat Google-forum för malawiska journalister:

Är det sant att en manlig student har begått självmord genom att kasta sig ner från en byggnad?

Chasowa sades ha ett skärsår i bakhuvudet och alla var inte tillfredsställda med självmordsförklaringen. Samma lördagkväll meddelade polisen att de skulle göra ett uttalande. Uttalandet kom sent på eftermiddagen följande dag, söndagen den 25 september. I uttalandet tilkännagav talesmannen från polisens nationella högkvarter, Mr Willie Mwaluka, det han påstod var obduktionsresultaten som presenterats av Malawis ledande obducent, Dr Charles Dzamalala. Baserat på resultaten från obduktionen, samt ett skrivet meddelande som den avlidne sades ha lämnat till sina föräldrar, tillkännagav Mr Mwaluka att Robert Chasowa synbarligen hade begått självmord.

Malawiska studentaktivisten Robert Chasowa. Bildkälla: RIP Robert Chasowa Facebook-sida.

Chasowa begravdes måndagen den 26 september, två dagar efter sin död, men både online och offline hade frågorna bara börjat [en]: Varför hade polisen så bråttom att dra slutsatsen att Chasowa hade begått självmord? Varför fanns det ett skärsår i hans bakhuvud? Var fanns universitetets säkerhetspersonal då allt detta skedde? Vad höll på att hända i Malawi?

Chasowas död inträffade efter en ström av mordbrandsattacker på två fordon, som hörde till en radiostation som presidenten gjort gällande var regeringsfientlig, samt en mängd mordbränder riktade mot hus och kontor som tillhörde aktivister för mänskliga rättigheter. I september orsakades omfattande brandskador på tre marknader i städerna Blantyre och Lilongwe, även det misstänkta mordbränder. En annan aktivist, Lawrence Bisika, rapporterades ha blivit misshandlad i en bar i staden Zomba den 21 september av människor som sagts använda ett fordon tillhörande Ministry of Lands [en]. Det har förekommit dödshot mot journalister [en], kolumnister och individer som setts regeringskritiska. Samma dag som Chasowa begravdes tillkännagav Malawis Human Rights Commission (MHRC) att den skulle påbörja en utredning [en] av studentaktivistens död.

Lördagen den 1 oktober publicerade en helgtidning, Malawi News [en], på sin förstasida en rapport där Dr Dzamalala nekade till att han delgett polisen resultaten från obduktionsundersökningen som följt Chasowas död. Han bekräftade att han utfört en obduktion på Chasowa, men sa att han ännu inte tillkännagjort resultaten eftersom en del test ännu inte var slutförda. Ytterligare en artikel i samma tidning sa att Dr Dzamalala hade blivit överraskad över det antal poliser som varit närvarande under obduktionen och av det flertal polisbesök han senare fick hemma, då han ombads lämna ut obduktionsrapporten. Tisdagen den 4 oktober intervjuades Dr Dzamalala på Capital Radio Malawis [en] program Straightalk och tillkännagav att resultaten från obduktionen skulle finnas tillgängliga följande dag. Onsdagen den 5 oktober hade Malawis båda dagstidningar The Nation [en] och The Daily Times [en] rubriker på förstasidorna med citat från obduktionsrapporten, som hävdade att Robert Chasowa inte hade begått självmord; han hade blivit mördad.

Torsdagen den 29 september publicerade bloggaren Bright Mhango Baghaya [en] en artikel på sin blogg med titeln “Dokumentet som dödade Chasowa” [en]. Baghaya inledde artikeln med ett uttalande där han sa att han publicerade artikeln ordagrant, utan avsikt att göra intrång i någons upphovsrätt, vilket gav intrycket att artikeln hade skrivits av Robert Chasowa:

Black Moses is answering sedition charges because of this here publication, Robert Chasowa was being sought and killed [my verdict] because of this here document. I have just taken the whole bit, verbatim… I do not intend to infringe any copyrights. its strictly journalistic. This is the sixth edition, it came out on Monday, Moses was arrested on Tuesday, Robert was killed on Saturday.

Black Moses har anklagats för uppvigling på grund av den här publikationen, Robert Chasowa eftersöktes och dödades [min slutsats] på grund av detta dokument. Jag har bara lyft hela grejen, ordagrant… Jag har inte för avsikt att göra intrång i någons upphovsrätt, detta är rent journalistiskt. Detta är sjätte utgåvan, den kom ut på måndagen, Moses arresterades på tisdagen, Robert dödades på lördagen.

Chasowas mamma tar avsked. Bild från malawivoice.com

Dokumentet tecknar i punktform en lista på 12 frågor [en], och ber President wa Mutharika om förklaringar angående vissa aspekter av hans maktutövning, inklusive anklagelser om korruption och bankkonton i utlandet som Malawis rikedomar påstås tappas ur till:

1. We need an explanation- why the presidential jet was impounded in America
2. Mr. President-explain to us why should the Secretary for Treasury extort K16 Million from investors on behalf of DPP and you, your Excellency?
11. Mr President-why should Paladin Africa a company which is mining uranium at Kayerekera be banking U$100,000 every month to your personal account in Australia-when Malawi is experiencing a cute shortage of forex

1. Vi behöver en förklaring – varför konfiskerades presidentens jet i Amerika?
2. Herr President – förklara för oss varför finansministern skulle pressa ut 16 miljoner malawiska kwacha från investorer å DPP:s och era vägnar, Ers Excellens?
11. Herr President – varför skulle Paladin Africa, ett företag som utvinner uranium vid Kayerekera, stoppa 100.000 amerikanska dollar varje månad i ditt personliga konto i Australien medan Malawi har en akut brist på valutahandel?

Onsdagen den 5 oktober publicerade bloggaren Mabvuto Jobani [en] en artikel i sin blogg där han rapporterade att två poliser besökt honom och sagt att de visste vem som dödat Chasowa. De bad att få förbli anonyma och berättade för Jobani [en]:

But we definitely know the guys who killed him…there are the same guys who torched Rafiq Hajat’s offices in Blantyre and Rev Sembereka’s house in Balaka but the trouble is that we cant arrest them because they are being protected.

Men vi känner definitivt till männen som dödade honom… De är samma män som satte eld på Rafiq Hajats kontor i Blantyre och Rev Semberekas hus i Balaka, men problemet är att vi inte kan arrestera dem eftersom de står under skydd.

Nyheterna om de misstänkta omständigheterna kring dödsfallet spreds som en löpeld och debatterades ivrigt på webbplatser för sociala nätverk, diskussionsforum och ibland kommentarerna hos tidningar på nätet. Torsdagen den 6 oktober publicerade Jobani en artikel som tillkännagav att den Europeiska Unionen skulle göra ett uttalande [en] angående Robert Chasowas död. Uttalandet kom fredagen den 7 oktober.

Torsdagen den 6 oktober var President wa Mutharika gäst i BBC:s program om aktuella frågor Africa Have Your Say [en], dit malawier väntades ringa in för att ställa frågor till presidenten. Chasowas död var ämnet för den allra första frågan. Presidenten svarade med att säga att han hade tillsatt en undersökningskommission för att utreda det politiska våld som rapporterats. Största delen av det timslånga programmet ägnades åt en diskussion mellan värden, Alex Jakana, och presidenten om presidentens nya bok Den afrikanska drömmen: Från fattigdom till välstånd. Mycket få frågor ringdes in och diskussionen om säkerhetsatmosfären i landet var mycket begränsad.

Lördagen den 8 oktober publicerade Malawis två helgtidningar, Weekend Nation [en] och Malawi News [en] undersökande rapporter som grundligt trängde in i omständigheterna kring Chasowas död. Avslöjandena slog ner som en bomb. Båda tidningarnas redogörelser citerar människor involverade i studentgrupper som Chasowa tillhörde, samt poliser på högsta nivå som jobbade tillsammans med Chasowa, och beskrev händelserna som ledde till hans död. Chasowa rapporteras ha samarbetat med polis och politiker för att försöka stoppa demonstrationer som civila samhällsorganisationer planerat hålla onsdagen den 17 augusti, efter att tiden gått ut för president wa Mutharika att svara på de frågor som delgetts honom i en petition den 20 juli [en]. Detta var samma dag som de första demonstrationerna ägde rum i Malawis största städer och 20 civilpersoner dödades.

De publicerade rapporterna säger att Chasowa och hans kollegor fick pengar och utrustning för att genomföra en operation med syfte att hindra demonstrationerna den 17 augusti. De hade utlovats 10 miljoner malawiska kwacha (ca 417.000 svenska kronor) om operationen var framgångsrik. Demonstrationerna sköts upp till 21 september, och omvandlades senare till en “stanna hemma”-protest, men polisen vägrade att betala ut de 10 miljonerna kawacha, då de hävdade att förseningen av protesterna inte var ett resultat av studenternas insatser. Rapporterna säger att Chasowa kontaktade polischefer och högre politiker inom regeringpartiet Democratic Progressive Party (DPP) upprepade gånger, och hotade med att avslöja regeringshemligheter om pengarna inte betalades ut.

Nättidningar [en] och bloggar [en] har tagit steget längre och gett en redogörelse steg för steg för de händelser som ledde fram till Chasowas död, inklusive telefonnumren till rikspolischefen, presidentens bror och den nuvarande utrikesministern, samt andra personer som haft att göra med studenterna:

Chasowa lost very little blood (not more than a litre) showing that he was not killed by a fall, loss of blood and most importantly that the blood came out via rigor mortis (if the heart was still pumping, there would be a lake of blood) this shows that he was dead before he bled.

Chasowas had dust on his knees, showing that he had knelt….what this the time he was being forced to write the suicide notes?

Chasowa was found lying face down, but the face had no dents to show that he had fallen, his shoulders and all parts of his body had no fracture to show that he had fallen.

Chasowa förlorade mycket lite blod (inte mer än en liter) vilket visar att han inte dödades av ett fall; blodförlusten och, viktigast av allt, att blodet kom ut under likstelheten (om hjärtat fortfarande pumpat skulle det varit en sjö av blod); detta visar att han var död innan han blödde.

Chasowa hade dammiga knän, som visade att han lagt sig på knä….var det då han tvingades skriva självmordsbreven?

Chasowa hittades med ansiktet neråt, men ansiktet hade inga skador som visade att han fallit, hans axlar och samtliga kroppsdelar hade inga frakturer som visade att han fallit.

Diskussioner på forum och sociala nätverks webbplatser visade att avslöjandena fortsatte att chockera och förfära människor både inom och utom Malawis gränser. Ett tweep frågade [en]:

Its alleged Robert #Chasowa kept a diary – Is it true? Who has it? Whats in it? #malawi

Det sägs att Robert #Chasowa förde dagbok – Är detta sant? Vem har den? Vad står det i den? #malawi

Under tiden publicerade den tryckta upplagan av The Nation onsdagen den 12 oktober två nya utvecklingar. Den citerar John Kapito, ordförande för MHRC då han ber rikspolischefen, Peter Mukhito, att åka på semester så att MHRC:s rättsliga undersökning av Chasowas död kan möjliggöras. En annan artikel i tidningen handlade om dödshot via telefon mot Phillip Pemba, journalisten som skrev den artikel i Weekend Nation namngav [en] rikspolischefen samt den södra regionens länspolismnästare Rodney Jose som de som haft möte med och finansierat Chasowa och hans kollegor.

En ny blogg kallad DPP Stormtrooopers [en] ber malawier avslöja namnen på regeringspartiet DPP:s “huliganer” inblandade i “politisk huliganism” genom att lämna in namn och uppgifter om attacker. The blog's description reads:

Violent political thuggery in Malawi is growing. Let us expose the vile cowards who do this. Submit the name and address of any DPP thug you know.

Våldsam politisk huliganism är på tillväxt i Malawi. Låt oss avslöja de vidriga ynkryggar som bär skulden. Lämna in namn och adress till de DPP-huliganer du känner till.

Bloggen lovar att göra två saker:

i) List the culprits responsible for cowardly attacks on our brothers and sisters who are trying their best to serve the country constructively and take us forward. These cowards live in our very own communities!! Lets know them, keep an eye on them, pressure them, and protect our activists from them. From there, justice will find its own path.

ii) Record any attacks on dissidents and activists.

Its just a small start, but we have to do something and stand up for each other. We are many, have smart people among us so lets find ways ways to make it impossible for these clowns to move freely and kill people with impunity in our communities.

i) Lista de missdådare som är ansvariga för de fega attackerna på våra bröder och systrar som försöker göra sitt bästa att tjäna sitt land på ett konstruktivt sätt och leda oss framåt. Dessa ynkryggar lever ibland oss i vårt eget samhälle!! Låt oss känna till vilka de är, hålla ett öga på dem, utöva tryck på dem, och skydda våra aktivister mot dem. Därefter kommer rättvisan att finna sin egen väg.

ii) Notera alla attacker mot oliktänkande och aktivister.

Det är bara en liten början, men vi måste göra någonting och vi måste  försvara varandra. Vi är många och vi har smarta människor ibland oss, så låt oss finna sätt att göra det omöjligt för dessa pajaser att röra sig fritt och ostraffat döda människor i vårt samhälle.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.