Globala protester mot USA:s anti-piratlagar SOPA och PIPA

I dag, den 18 januari, är en viktig dag för internet. Internetföretag som Google och Twitpic, tillsammans med olika föreningar och privatpersoner, har samlats för att protestera mot två nordamerikanska lagförslag, som kan komma att få allvarliga följder för uttrycksfriheten på internet världen över.

Som Ivan Sigal, vd för Global Voices, uttryckte sig: ”inflytelserika styrkor inom den amerikanska regeringen vill begränsa friheten och åtkomligheten på nätet”. Lagförslagen Stop Online Piracy Act (SOPA) och Protect-IP Act (PIPA) kan tvinga webbplatser till att i förebyggande syfte censurera sitt eget innehåll för att tillfredsställa upphovsrättslagen, vilket, fortsätter han, ”kan komma att få allvarliga följder för nätaktivister, som lever i länder där internet kontrolleras av förtryckande regimer, samt kan komma att begränsa uttrycksfriheten överallt i världen.”

Eftersom dessa lagförslag kan komma att påverka internetanvändare över hela världen, har därför internetanvändare världen över anslutit sig till den amerikanska mobiliseringen. Från det tyska nätverket för digitala rättigheter Netzpolitik [ty] till Open Media Canada [en], via bloggare och användare av social media, alla med samma åsikt: dessa lagar måste stoppas.

Nedsläckning

Förstasidan av webbplatsen för franska Linux https://linuxfr.org #SOPA

Många webbplatser valde att släcka ned för att uttrycka sitt motstånd till lagförslagen, antingen helt och hållet eller via en mellanliggande varningssida eller en banner. Danica Radovanovic (@DanicaR), som skriver för bloggnätverket DejanSEO, resonerar kring [en] engelskspråkiga Wikipedias beslut att sluta sig till nedsläckningen, ett beslut som påverkar webbplatsens heterogena läsarkrets runt om i världen:

Over the course of the past 72 hours, over 1800 Wikipedians have joined together to discuss proposed actions that the community might wish to take against SOPA and PIPA. This is by far the largest level of participation in a community discussion ever seen on Wikipedia, which illustrates the level of concern that Wikipedians feel about this proposed legislation. The overwhelming majority of participants support community action to encourage greater public action in response to these two bills. Of the proposals considered by Wikipedians, those that would result in a “blackout” of the English Wikipedia, in concert with similar blackouts on other websites opposed to SOPA and PIPA, received the strongest support.

Under de 72 senaste timmarna samlades mer än 1800 Wikipedianer för att tala om vilka åtgärder som kan tänkas vidtas mot SOPA och PIPA. Det handlar om det absolut högsta deltagandet någonsin för en diskussion on-line på Wikipedia, vilket visar till vilken grad Wikipedianer känner sig oroliga inför detta lagförslag. Den jättelika majoriteten av deltagare stöttar idén av en gemensam åtgärd för att åstadkomma en allmän reaktion på dessa två lagförslag. Bland de möjliga åtgärder som granskats av Wikipedianer, fick de som förespråkar nersläckning av engelskspråkiga Wikipedia, liksom andra webbplatser i opposition till SOPA och PIPA, det starkaste godkännandet.

I Frankrike anslöt sig La Quadrature du Net [fr] till sina amerikanska systerföreningar, genom att dra ner rullgardinen på sin webbplats, med följande bild:

Det katalanska piratpartiet, släcker ned i solidaritet

Piratpartierna är bland de mest starkaste motståndarna till lagstiftning mot piratkopiering. I Spanien [sp], Katalonien [ca], Schweiz [en], Argentina [sp], Kanada [en], och Sverige (bland säkert många andra länder) har de lokala piratpartierna anslutit till rörelsen genom att släcka ner sina webbplatser.

 

De som också släcker ner sina webbplatser under denna dag den 18 januari är Chaos Computer Club [ty] och det tyska miljöpartiet [ty], samt den internationella organisationen Reportrar utan gränser [en]. Den senare förklarar sitt beslut, så här:

We have decided to close our English-language website for 24 hours to symbolize the oppressive gag that would spread over the Internet as we know it if SOPA and PIPA are adopted. These bills would affect an incalculable number of Internet users who are innocent of any kind of intellectual property violation by forcing websites to block access to other sites suspected of vaguely-defined copyright breaches.

Vi beslutade att stänga vår engelskspråkiga webbplats under 24 timmar för att symbolisera den förtryckande munkavel som internet kommer att beläggas med om SOPA och PIPA tas i bruk. Dessa förslag skulle påverka ett oöverskådligt antal internetanvändare, som är oskyldiga till all kränkning av immaterialrätt, genom att kräva webbplatser att blockera åtkomsten till andra webbplatser, som i sin tur på vaga grunder misstänks för överskridande av upphovsrätten.

För att se mer bilder av webbplatser som släcker ner i protest finns Netzpolitiks SOPA blackout gallery [ty].

Att översätta vikten av att agera

I vissa länder har bloggare tagit i uppdrag att informera deras läsare om vikten av att mobilisera sig mot SOPA och PIPA. Den libanesiska bloggaren Mireille Raad har skrivit en förklaring om för varför de libanesiska medborgarna bör intressera sig för dessa lagförslag. Hon skriver :

Being a lebanese, doesn’t stop you from being an internet user – the SOPA will affect the internet in a bad way and it involves websites outside the US, and that’s yours…

…You should care and be pissed of, because, like it or not, the internet doesn’t exist in the clouds, it is made of companies that exist in countries and have to answer to local laws despite the fact that internet is “global”. This fact is making people worldwide care about the SOPA legislation – and even though you may feel powerless, you still should care and take online action – because all citizens in cyberspace are created equal and so their actions resonate equally

Att vara libanes hindrar inte att du även är internetanvändare: SOPA kommer negativt att påverka internet, och det gäller webbplatser utanför USA, och det är din…
…Du borde bry dig och vara arg, för att, vare sig du vill det eller inte, internet är inte uppe bland molnen, det är skapat av företag som finns i länder, och som måste följa lagarna lokalt, även om internet är ”globalt”. Det är det som gör att människor över hela världen mobiliserar sig mot lagen SOPA, om även du känner dig maktlös, bör du oroa dig och agera on-line, eftersom alla medborgare i cyberrymden är lika, och lika är även deras handlanden.

I ett tidigare inlägg [ki] döper den taiwanesiska aktivisten för yttrandefrihet på internet CK Hung, piratkopieringslagen till ”Kinamerikas stora brandvägg”. Bloggaren demonstrerar sin ståndpunkt i en grafisk figur:

Edit: Den engelska versionen:

Han skriver också:

掌權者很樂意用 「保護智財」 或 「阻絕色情」、 「和諧社會」 當做永遠不可能吃到口的誘餌來說服公民支持其強化管制網路的法律和政策 (例如選擇便利管制的工具), 然後藉由這些法律和政策來強化它對公民的資訊監控。 掌權者很樂意公民只看見海市蜃樓, 卻忽略通往海市蜃樓的道路上, 威脅著社會自由民主的 collateral damages。 不論最終的掌權者到底是微軟、 蘋果、 共產黨、 民主黨、 還是共和黨, 受害的永遠都是絕大多數的公民。

Makthavarna är nöjda med ”skyddet av immaterialrätt” eller ”sexvägran”, ”det harmoniska samhället” som lockbete, som aldrig kan övertyga medborgarna att stötta deras policy och deras lagstiftning, en lagstiftning som gör det möjligt för dem att stärka kontrollen på internet (till exempel genom att välja verktyg som underlättar kontrollen). Och sedan kan de med dessa lagar och policyer stärka sin övervakning av medborgarnas information. Makthavarna är nöjda med att medborgarna endast ser en hägring och att de är omedvetna om att vägen mot hägringen gränsas av parallella skador, som äventyrar det demokratiska och fria samhället. Vem som än härskar i slutändan – Microsoft, Apple, kommunistpartiet, det demokratiska partiet eller det republikanska partiet – den stora majoriteten av offer är alltid medborgarna.

而臺灣, 正是這兩大監控勢力交會處的絕佳實驗場所。

Och Taiwan är testområdet precis i korsningen av dessa två stora övervakningsstyrkor.

Global Voices egna venezuelanska medarbetare Marianne Diaz förklarar varför hon inte tycker om dessa lagförslag [sp]:

De cualquier modo, Estados Unidos no es el mundo, y las leyes de propiedad intelectual tienen limitaciones territoriales y varían de país a país. Por ejemplo, en Venezuela, la obra entra en dominio público sesenta años después de la muerte del autor. Sin embargo, mediante la aplicación de SOPA y PIPA, Estados Unidos pretende que a mí, a ti y a cualquier siberiano se le pueda forzar a cumplir unas limitaciones que no le son aplicables de acuerdo a la ley.

…Hur som helst, USA är inte hela världen, och lagarna om skydd av immaterialrätt har territoriella begränsningar, de varierar från land till land. I Venezuela, till exempel, blir ett verk offentligt sextio år efter upphovsmannens död. Men genom att rösta för SOPA och PIPA, vill USA att jag, du och vilken sibirisk person som helst, ska tvingas följa lagar som inte motsvarar lokala lagar.

På Twitter sker liknande samtal. I Storbritannien skriver @GokhanKaratay :

I really do hope #SOPA and #PIPA bills aren't passed through the senate. Legislation against piracy is needed, but that really isn't the way

Jag hoppas verkligen att #SOPA och #PIPA inte blir framröstade i senaten. En lagstiftning mot piratkopiering är nödvändig, men det är verkligen inte rätt metod.

Den argentinska videoplattformen Cuevana ansluter sig till rörelsen och @Gaby_xoaen skriver:

#Cuevana uniéndose al apagón #ANTISOPA que cuarta la libre expresión!!! twitpic.com/88nzkg

#Cuevana går med i #ANTISOPA nersläckning mot [lagförslaget som] begränsar uttrycksfriheten!

Vad du kan göra mot SOPA och PIPA

Även om sätten på vilka man kan sätta sig emot en amerikansk lag är begränsade, så hjälper det att i solidaritet med amerikanska aktivister bestämt invända mot lagförslagen. Utöver de exempel som anges ovan, har bloggare hittat många kreativa sätt att visa sin solidaritet, som att lägga till en anti-SOPA eller en anti-PIPA Twibbon [en] eller att släcka ner sin WordPress-blogg [en]. Fight for the Future uppmuntrar internetanvändare [en] världen över att skriva på en petition som ska skickas till USA:s utrikesdepartement. Men bara genom att skriva om lagförslagen hjälper.

Amerikanska medborgare kan däremot agera på många sätt. Här är bara några:

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.