Guatemala: Barnarbete på sockerrörsfälten

Undersökningar som nyligen gjorts av journalister på Plaza Publica i Guatemala har avslöjat hur regeringsmyndigheter, som enligt lag är skyldiga att förhindra barnarbete, tillåter barn under 14 år att arbeta i deras  sockerrörsfält – både fysiskt krävande och farligt arbete.


Sockerrörsbitar av Chris McBrien CCBy

I artikeln Child labor and exploitation in Guatemala's sugar [sp] berättar Alberto Arce och Martín Rodríguez Pellecer om hur barn arbetar i de sockerrörsfält där sockerrörsarbetare får betalt per ton de skördat. Medan de flesta vuxna sockerrörsarbetare skördar två till tre ton sockerrör, räcker detta inte ens till minimilönen: omkring 7,5 amerikanska dollar  (strax över 50 kronor) om dagen. En av familjerna som intervjuats, där fadern arbetar tillsammans med sina två söner, 12 respektive 13 år gamla, lyckas inte ens få ihop till en minimilön genom sitt gemensamma arbete.

Para llegar al salario mínimo, con un salario de Q20 por tonelada es necesario superar las tres toneladas diarias. Para el finquero, la media normal que un cortador puede extraer es de seis toneladas. Los cortadores dicen que a partir de dos o tres es inhumano.

Med en lön på 20 quetzal per ton måste man skörda mer än tre ton varje dag för att nå minimilönen. Enligt plantageägaren är den normala mängden en sockerrörsarbetare kan skörda 6 ton. Men sockerrörsarbetarna själva säger att mer än två eller tre ton är omänskligt.

Vid Flamenco, bild av Alberto Arce, CC BY

Här följer den korta video de filmade då de besökte sockerrörsplantagen för att ta bilder med hjälp av en antik träkamera. Utdrag från artikeln:

Plaza Pública ingresó sin pedir permiso a la propiedad privada de Kuhsiek para hacer unas fotografías artísticas sobre trabajadores de la caña. En ese momento, no se sabía quién era el dueño de la finca. Ya dentro se descubrió el trabajo infantil. Allí, en una conversación informal entre el empresario agrícola, uno de los reporteros que escriben esta nota y el fotógrafo Rodrigo Abd, se acordó una entrevista formal en su oficina de la capital.

Plaza Pública gick in på de privata Kuhsiek-ägorna utan att be om tillstånd, för att ta konstfotografier av sockerrörsarbetarna. Vid den tidpunkten var det okänt vem plantageägaren var. Väl på plats upptäcktes barnarbetet. Under ett informellt samtal mellan affärsmännen, den journalist som skrev dessa anteckningar samt fotografen Rodrigo Abd, kom man överens om en formell intervju på hans kontor i huvudstaden.

Den största ironin är kanske att Flamenco-plantagens ägare är ingen annan än Otto Kuhsiek, ordföranden för Guatemalas jordbrukskammare.  I sin intervju nekade han inte till att barnen möjligen går ut på fälten men enligt honom arbetar de inte där:

El presidente de la Cámara del Agro se define como una persona que trata de cumplir con la Ley: “No conozco las edades de los niños que se encontraban en mi finca, que estaban, en todo caso, en su período vacacional. Usted vio que había una escuela en frente de donde estaban. Y esos niños no son trabajadores, sino que vienen acompañando a sus padres. Son sus ayudantes (…) .

Jordbrukskammarens ordförande ser sig själv som en laglydig person: “Jag vet inte hur gamla barnen är som ni hittat på mitt jordbruk, och det är ju, trots allt, skollov. Ni såg att det låg en skola i närheten där ni såg dem. Och de barnen är inte arbetare, utan följer med sina föräldrar. De är deras hjälpredor […].”

Han förklarade vidare att arbetarna inte är exploaterade, eftersom de får gå om de blir trötta.  Men journalisterna påpekar att klockan 17 kan sockerrörsarbetare fortfarande ses ute på fälten och eftersom de får betalt för den mängd sockerrör de skördar, kan det vara fråga om att välja mellan att försörja sina familjer och att vila.

På Twitter, under hashtaggen #11deazucar, försöker den guatemalanska journalisten Alejandra Gutierrez flytta fokus från skuldfrågan till dessa barns livssituation:

¿Los cañeros? ¿los azucareros? ¿los compradores? ¿los padres? ¿el Estado? La tragedia es que esos niños tengan que trabajar. #11deazucar

Sockerrörsarbetarna? sockerarbetarna? inköparna? föräldrarna? staten? Tragedin är att dessa barn måste arbeta. #11deazucar

Barnarbete på sockerrörsfälten är ingenting nytt: år 2007 laddades denna video med bilder av sockerrörsarbetare i Guatemala, inklusive barn, upp på YouTube.

Även om sockerindustrin i Guatemala är en av de snabbast växande, samt den industri som drar in störst inkomst i Guatemala, så når denna tillväxt eller rikedom inte människorna längre ner i “näringskedjan”. I själva faktum garanterar sockerförbundet Asazgua, som ansvarar för de 13 anläggningarna för sockerraffinering som ligger i Guatemala, enbart minimilön åt de som arbetar med att raffinera sockret och inte åt de som skördar det. De anser dessutom att de problem som kommit i dagen för sockerrörsarbetarna varken utgör exempel på barnarbete eller ens är sockerförbundets ansvar eftersom arbetarna ifråga är sockerrörsarbetare och inte  sockerarbetare: de är formellt inte del av Asazgua så det är inte sockerförbundets sak att förhindra vad som sker.

Vid Flamenco, av Alberto Arce, CC BY

I Plaza Publica-artikeln berättar Arce och Rodriguez om hur plantageägarna och Asazgua presenterar sig själva som offer. De menar att barnarbete inom plantagerna är böndernas eget val och om de inte skulle tillåta barnen att arbeta ute på fälten skulle följden kunna bli att bönderna eller deras barn bränner fälten och saboterar produktionen.

Artikeln och undersökningen fick resultat men tråkigt nog inte de man väntat sig. Journalisten Alberto Arces inlägg på Twitter berättar att eftersom Finca Flamenco-jordbruket togs ur drift som en följd av artikeln om socker i @PlazaPublicaGT har sockerrörsarbetare förlorat sina jobb i Retalhuleu.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.