Nigeria 2011: Ett år med små framgångar och stora utmaningar

Det här inlägget är en del av vår specialbevakning av Nigerianska valet 2011 [en].

2011 kommer att skrivas in i Nigerias historia som året då landets tredje presidentval [en] hölls sedan landet blivit självständigt. Under årets första halvår diskuterades det friskt inom blogosfären om valet, protester, kampanjer, debatter [en], teknologins roll [en], förberedelser inför valundersökningar och själva valdagen [en].

I efterdyningarna efter valet utbröt våldsamheter i norra Nigeria, vilket släckte hoppet om en ny era. Trots de små framgångarna inom politiska och kulturella områden, överskuggades detta under andra halvåret av våldsamheter mellan olika folkgrupper i norra delen av landet.

Ett historisk val

Nigeria har av tradition roterat presidentposten mellan kandidater från den av muslimer dominerade norra delen och den av kristna dominerade södra delen av landet. Den balansgången rubbades [en] när förra presidenten, Umaru Yar'Adua, dog under sitt presidentskap år 2010, och hans närmaste man, Goodluck Jonathan från södra delen av landet, övertog posten.

Jonathans följande presidentperiod under 2011 retade upp många från norr, vilka ansåg att de hade blivit lurade på makten.

 En nationell rörelse, Reclaim Naija, använde en plattform från Ushahidi [en] för att övervaka valet. Bildkälla: Reclaim Naija hemsida.

En nationell rörelse, Reclaim Naija, använde en plattform från Ushahidi för att övervaka valet. Bildkälla: Reclaim Naija hemsida.

Valet var vida prisat för att vara “fritt och ärligt”  trots en del mindre oegentligheter och mutor. Nigerianer firade den oöverträffade framgången över hela landet. Kunle Durojaiye sammanfattade [en] de allmänna känslorna:

One cannot deny that there is a sense of a wind of change. People voted, and waited behind to witness the counting and collation of votes; media stations ran a live coverage of the elections while it lasted, and very importantly, young people influenced the exercise with the flood of information available via twitter, facebook and blackberry messaging. Without mincing words, change is inevitable, but one just wonders if the stage is truly set.

Det går inte att förneka att det finns en känsla av att saker håller på att ändras. Folket röstade och stannade kvar för att bevittna sorteringen och räkningen av röster. TV- och radiostationer direktsände hela valet, och kanske ännu viktigare, många yngre påverkade händelsen med en våg av information via twitter, facebook och blackberry messaging. Det är helt klart att förändring är ofrånkomlig, det är bara frågan om detta är början eller inte.

Våldsamheter mellan folkgrupper

Framgången med valet verkade dock liten jämfört med de våldsamheter som följde. Spänningar mellan nord och syd inför valet följde en redan laddad situation i norra Nigeria, där våldsamma attacker och bombdåd blivit mer vanliga sedan polisstyrkor drabbat samman med den islamitiska sekten Boko Haram [en] 2009.

Kort efter Jonathans valseger utbröt nya våldsamheter i norr, med en en serie av bombdåd i Abuja och andra ställen [en], för vilka Boko Haram tog ansvar. Våldet ökade ju längre året gick, med flera hundra döda och tusentals människor såg sig tvungna att fly sina hem.

@jongambrellAP beskrev situationen:

@jongambrellAP: Things remain incredibly tense in rural Kaduna state as townspeople around here flee with their belongings. #nigeriadecides

@jongambrellAP: Situationen är fortfarande mycket spänd i landsbygden i provinsen Kaduna när stadsbefolkningen här flyr med sina ägodelar. #nigeriadecides

Små framgångar

Trots våldsamheterna kom även positiva utvecklingar under senare delen av året. Många nigerianer var positiva till utnämningen av den tidigare VD:n för World Bank, Ngozi Okonjo-Iwealam, till Nigerias nya finansminister.

I ett inlägg med titeln: “Nigeria: Adrift, Awaiting the Arrival of a Woman”, citerade Nwachukwu Egbunike kommentater [en] till Okonjo-Iweala's utnämning, inklusive den här från Nmachi Jidenma [en]:

For corrupt and undisciplined government officials: ‘wahala dey’. It looks like ‘the trouble woman’ is back in town! This is of course good news for Nigerians and most of us would be happy to have her back.

Till korrupta och odisciplinerade officiella tjänstemän: ‘wahala dey’. Det ser ut som att ‘the trouble woman’ är tillbaka i stan! Detta är förstås väldigt goda nyheter för alla nigerianer och de flesta av oss är tacksamma om hon kommer tillbaka.
Omoyele Sowore, the publisher of SaharaReporters. Photo credit: chatafrikarticles.

Omoyele Sowore, Sahara Reporters utgivare. Bildkälla: chatafrikarticles.

I ett annat inlägg , pekade Egbunike på Sahara Reporters [en], också kallad “Nigerias Wikileaks”, som en bastion för yttrandefriheten i ett bekymrat landskap för pressfrihet.

Projektet 419 Positive Project [en] samlade händelser som dessa och utmanade människor att säga något positivt om Nigeria med förhoppning att det skulle ändra landets negativa framtoning.

@gbengasesan skrev om projektet:

I have travelled across Nigeria, and met Nigerians around the world and I have noticed a kind of ‘Nigerian energy’ about them — the ability to get things done under unbelievable circumstances. It may be related to the challenges they have had to endure, but no one can deny the fact that when a Nigerian sets their mind on a goal, little can discourage them.

Jag har rest runt Nigeria, och mött nigerianer över hela världen och jag har upptäckt en typ av “Nigeriansk energi” inom dem, förmågan att få saker gjorda under de mest otänkbara förhållanden. Det kanske är relaterat till de utmaningar de har genomlidit, men ingen kan förneka dem att när en nigerian verkligen sätter upp ett mål, så avskräcks han sällan.

Det här inlägget är en del av vår specialbevakning av Nigerianska valet 2011 [en].

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.