Latinamerika: Sociala nätverk bidrar till erkännande av primära återvinnare

[Alla länkar leder till spanskspråkiga webbsidor om inget annat är angivet]

"Eftersom vi känner till värdet av sociala nätverk drar vi nytta av dem. Så om du följer oss kommer du att märka att vi finns på Twitter". Med det påståendet firar Latinamerikas och Karibiens nätverk av återvinnare (Red LACRE på spanska) att man har uppnått 500 följare på sin webbplats på tre månader sedan de öppnade sitt konto @redlacre. De firar, men de vill ha fler. Utmaningen är att uppnå 1000 snart, och öka ytterligare för att sprida sitt nätverk av kontakter så att de lättare kan kan marknadsföra värdet av sitt arbete.

Men vad är en primär återvinnare? De är människor som lever på och har som huvudinkomst att samla in, välja ut, rädda, förvandla, marknadsföra och återvinna sopor från den primära källan. I våra länder brukar vi kalla återvinnare för olika namn. Till exempel, i Chile och Argentina är de kända som cartoneros, i Mexiko pepenador, och i Nicaragua buzo [översättarens anm: alla termerna översätts fritt till"lumpsamlare"], dessa samt andra namn skulle de gärna bli av med, så att de istället kan betraktas som primära återvinnare eller bara återvinnare (reciclador på spanska och catador på portugisiska).

Återvinnare i Guatemala, av Exequiel Estay, Facebook Red Lacre

Återvinnare i Guatemala, av Exequiel Estay, Facebook Red Lacre, använd med tillstånd.

De har varit organiserade över hela kontinenten sedan tidigt 90-tal och har nu ett formellt nätverk, Red LACRE, som består av 15 länder och ytterligare 4 går snart med. Syftet med deras rörelse är att bli "integrerade" återvinnare, d.v.s. att varje land garanterar att de ska tillåta och formellt erkänna deras arbete. Nyckeln till att uppnå det här målet är att öka synligheten via internet och de sociala nätverken, några av de bästa verktygen de har som bidrar till att de når sitt mål snabbare.

Dessa nätverk hjälper oss också att bättre förstå vad en återvinnare är och hur värdefullt deras arbete är. Vi kan se att Wikipedia, den 23 oktober 2011, (enligt deras webbplats), har publicerat begreppet "Primär återvinnare", där vi får några huvudpunkter som ger oss bättre förståelse för yrket.

Se distingue además de cualquier otro tipo de reciclador, por ser quien trabaja directamente en donde se depositan los residuos, lo que comúnmente se conoce como basura. Por ello, la selección de los residuos sólidos, los hace desde el lugar de disposición primaria y los transportan hacia el lugar donde se realiza la selección fina y enfardado, para una venta posterior. Se entiende por selección fina la separación de distintas calidades de materiales, lo que le permite el acceso a mejores rangos de precio.

"De skiljer sig dessutom från andra sorters återvinnare, för de arbetar direkt där avfallet lämnas, sådant som kallas sopor. Sorteringen av fast avfall görs direkt vid sopstationen, sedan transporteras till ett annat område för en andra sortering samt packning för att säljas vidare. Den andra sorteringen innebär att separera olika kvaliteter på material, vilket kan ge tillgång till bättre priser".

Konversation med 140 tecken

Broderad logga för Chiles återvinnare. Foto av de chileanska återvinnarna, bilden använd med tillstånd

Broderad logga för Chiles återvinnare. Foto av de chileanska återvinnarna, bilden använd med tillstånd

När man läser de organiserade återvinnarnas Twitterkonton kan man skönja en ökande medvetenhet och en utbildningskampanj för att sprida kunskap om deras arbete.

Påståenden som “vi lever på återvinning” eller “RedLacre kämpar för att formalisera vårt arbete och förbättra nuvarande arbetsförhållanden” upprepas gång på gång i deras meddelanden, såväl som andra budskap med mer kalla fakta som ger oss en möjlighet att bedöma effekten av deras arbete, som t.ex. “Visste du att antalet människor som lever på återvinning i Latinamerika är över 4 miljoner?” eller “Vi bidrar till att spara i den statliga budgeten. Vi återvinner sopor från dina hemkvarter och skapar jobb”.

Liknande konversationer kretsar inte bara kring att förklara arbetet, utan målar även upp en bild av de inblandade ländernas egenskaper och de vilka olika situationer som råder i varje land. Dessutom har vi alla kommentarer som har gjorts om det här yrket:

Alvaro Alaniz (@alaniz_a): En Brasil, las latas de Coca Cola tienen la imagen e historia del pdte de una cooperativa de recicladores de Rio. INCLUSION!

Alvaro Alaniz (@alaniz_a): I Brasilien har coca colaburkarna en bild och berättelse om ledaren för ett återvinningskooperativ i Rio. Det kan man kalla erkännande!

Exequiel Estay Tapia (@RECICLADORESYA): recicladores chilenos luchando por una inclusión en el anteproyecto de ley de residuos…inclusión verdadera YAAAAAAAA

Exequiel Estay Tapia (@RECICLADORESYA): Chileanska återvinnare som kämpar för bli medräknade i utkastet av en ny lag om sopor och avfall, riktig inkludering – NU.

Francisco Pollak (@panchopollak), también refiriéndose a Chile: Hoy conocí tres historias de los llamados “cartoneros” convertidos en recicladores y emprendedores. La materia prima es voluntad.

Francisco Pollak (@panchopollak), också angående Chile: Idag fick jag höra berättelsen om tre så kallade "cartoneros" som blev återvinnare. Deras vilja utgör deras råmaterial.

PLACC (@cclimatico): Recicladores de Perú se formalizan y crean pequeñas y medianas empresas #cambioclimatico #Gestiónderesiduos.

PLACC (@cclimatico): Återvinnare från Peru organiserar sig och bildar små och medelstora företag #climatechange #wastemanagement.

CiViSOL (@civisol), sobre Colombia: Por inclusión simulada de recicladores la Corte suspendió la licitación de aseo de Bogotá. Esta es la historia >larepublica.co//archivos/ECON…

CiViSOL (@civisol), om Colombia: För att simulera inkluderingen av återvinnare stoppade domstolen budgivningen på sophantering i Bogotá. Här är storyn (på spanska) > larepublica.co//archivos/ECON… [es]

Vänner med fördelar

Facebook är ett annat socialt nätverk där de olika återvinningskooperativen i Latinamerika har en stark närvaro. Här kan vi se hur den traditionella anslagstavlan har flyttats till datorskärmen och den enorma virtuella communityn agerar som samordnare av åtgärder och framhäver erfarenheter och identiteter.

Fotografier, videoklipp och länkar visar information som t.ex. arbetstider, krav för bidrag, kursdatum och en rad olika uppgifter som är nyttig för allmänheten om de olika gruppernas arbete och deras medlemmar.

Bild av Inside Out Montevideo. Foto taget av Jorge Meoini, använt med tillstånd

Bild av Inside Out Montevideo. Foto taget av Jorge Meoini, använt med tillstånd

Nätverkets Facebooksida har över 700 vänner och från den kan man komma åt andra grupper som t.ex. Drömkooperativet för återvinning i Montevideo, Uruguay (Cooperativa Reciclando Sueños de Montevideo Uruguay.) Denna grupp har delat med sig på sin sida om upplevelserna hos några återvinnare vars ansikten finns fotograferade och uppsatta på affischer i olika delar av staden, som en del i det internationella projektet Inside Out (som finansierats av TED award).

Enligt konstnärerna som har skapat dessa verk, Magdalena Gurmendez och Agustín Fernández, är bilderna ett sätt att ge erkännande för det viktiga arbete som återvinnarna utför i staden.

La tarea de clasificación de residuos es uno de los primero pasos en la cadena del reciclaje, por lo general esta tarea se realiza en pésimas condiciones de trabajo -recorriendo la ciudad en carros para buscar en los contenedores-, pero el trabajo en cooperativas permite una dinámica distinta, trabajar bajo techo, con residuos pre-clasificados…

"Sopsorteringen är ett av de första stegen i återvinningskedjan, och denna uppgift utförs som regel under eländiga arbetsförhållanden — att åka runt i staden i kärror och titta i soptunnor — men att arbeta i kooperativ tillåter en annan dynamik; man arbetar inomhus med försorterade sopor…"

Sammanfattningsvis får kampen för erkännande sin styrka genom de sociala nätverken. Där får arbetarna ett nytt forum, från gatorna till de sociala nätverkens hjärta, att inte längre vara osynliga, att få förståelse för sitt yrkesarbete och hur det bör organiseras. Internet bidrar till återvinningen, till miljön och den nya generationens ekonomier, så att vi med ett klick kan återupptäcka det arbete vi vanligtvis inte ens ser.

Gerardo Espíndola Rojas är produktchef hos Red Mi VOZ. Läs mer om vårt samarbete med Mi VOZ [en].

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.