Iran: Brittiska ambassaden i Teheran attackerad

Den 29:e november demonstrerade en folkmassa om drygt 1,000 personer nära den brittiska ambassaden i Teheran efter att Storbritannien klippte alla finansiella band med Iran på grund av oro över dess kärnprogram. Samlingen var fredlig ända tills några av deltagarna stormade byggnaden.

Incidenten har påmint många som av åskådarna om 1979 års attack på den amerikanska ambassaden i Teheran. Några dagar tidigare röstade Irans parlament om att utvisa den brittiska ambassaden då förhållandena hade försämrats.

Här är en video från demonstrationen:

Den iranska bloggaren Xcalibur råder folk att inte följa den officiella ledningen och kalla angriparna “studenter”. Bloggaren säger[fa]:

it is not right to call these wild people, students.

det är inte rätt att kalla dess vilda människorna för studenter

En annan bloggare, Snotes, skrev att [fa] det var paramilitära studenter Basij-milisen som attackerade ambassaden, tog dokument från “den gamla Räven” och brände den brittiska flaggan.

Rahayi Iran säger [fa] att det var terrorister som attackerade den brittiska ambassaden.

Hamedemofidi bloggar:

A high-ranking revolutionary guard, Sajadi, entered the British embassy and such an act could be considered a war declaration, because the embassy is considered British soil. Such an act is in contradiction with Iran's constitution.

Sajadi, högt stående inom det revolutionära gardet, gick in på den brittiska ambassaden och en sådan handling kan anses vara en krigsförklaring då ambassaden anses vara brittisk mark. En sådan handling motsäger Irans konstitution.

H-naderifar oroar sig [fa] för att:

Iran pays a high price for such actions. Attacking an embassy is attacking a country and insulting its national symbols.

Iran betalar ett högt pris för sådana handlingar. Att anfalla en ambassad är att anfalla ett land och förolämpar dess nationella symboler.

Somayeh Tohidlou, en iransk aktivist som fick [en] 50 piskrapp i Teheran i september 2011, skrev [fa] på  Friendfeed:

Are they wrong about the date? This is 2011, not 1979 [when protesters took the US embassy in Tehran]. The regime is 32 years old, not 1 year old.

Har de tagit fel på datumet? Detta är 2011, inte 1979 [när demonstranter tog över den amerikanska ambassaden i Teheran]. Regimen är 32 år gammal, inte 1 år gammal.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.