Mexiko: En titt på borgmästaren i Mexico City och hans samspel med allmänheten på webben

Marcelo Luis Ebrard Casaubón är borgmästare) i Mexico City, huvudstad och unionssäte för Mexikos förenta stater. Ebrard innehar denna position sedan den 5:e december 2006 och är knuten till det demokratiska revolutionspartiet [Partido de la Revolución Democrática] (PRD). I maj 2011 fick han priset World Mayor Prize 2010 [en] utdelat av The City Mayors Foundation [en]

Vissa människor tror att Marcelo Ebrard har för avsikt att kandidera till ordförande för PRD, inför valet nästa år i Mexiko. Fernando Acosta de Aporrea beskriver det så här:

Marcelo Ebrard Casaubon, es también el político de izquierda “sensato” con el cual “se puede negociar fácilmente”, según la señora Elba Esther Gordillo, jefa máxima del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Es también el “nuevo líder” de la izquierda mexicana según la prensa francesa. La oligarquía mexicana y transnacional desean que sea candidato a la presidencia en 2012 para que pierda frente a Enrique Peña Nieto, el priísta que tiene el visto bueno de la CIA, la DEA, el gobierno estadounidense y los promotores de la guerra que supuestamente libran contra el narcotráfico. El jefe de Gobierno del Distrito Federal es también la ficha clave de la oligarquía para que la izquierda llegue dividida al proceso electoral de 2012.

Marcelo Ebrard Casaubon är även en politiker från den “förnuftiga” vänstern som “man lätt kan förhandla med”, enligt Elba Esther Gordillo, högsta ledaren för Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) [fackförbund för lärare i Mexiko]. Han är också den mexikanska vänsterns “nya ledare”, enligt den franska pressen. Den mexikanska och multinationella oligarkin vill att han ska vara presidentkandidat till valet 2012 för att han ska förlora mot Enrique Peña Nieto, PRI-representant som ses väl av CIA, DEA, den amerikanska regeringen och initiativtagarna till det krig som förment förs mot narkotikahandeln. Mexiko Citys borgmästare är också oligarkins nyckelpjäs för att vänstern ska gå splittrade till valprocessen 2012.

Några av hans styråtgärder har utformats för att i så hög grad som möjligt utveckla befolkningens tillgång till Internet. Bloggaren Sopitas, till exempel, har med uppenbart gillande rapporterat Ebrards avsikt att ge kollektivtrafikens (Metro) resenärer tillgång till internet:

Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno de Distrito Federal anunció que en los próximos meses, los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, podrán disfrutar de internet inalámbrico de manera gratuita en las 175 estaciones que conforman este sistema de transporte público.

Según “el carnal” Marcelo, su administración realizó en los últimos meses todas las gestiones necesarias para instalar el sistema de fibra óptica más importante de la ciudad con más de 200 kilómetros de longitud, lo cual permitirá que los usuarios del metro, puedan conectar todo tipo de dispositivos móbiles a la red, ya sean telefonos celulares, tabletas, o computadoras portátiles desde cualquier ruta del metro. (sic)

Marcelo Ebrard, Mexiko Citys borgmästare, meddelade att inom de kommande månaderna kommer resenärerna i Metros kollektivtrafiksystem att kunna utnyttja gratis trådlöst internet på de 175 stationer som utgör systemet för kollektivtrafiken.

Enligt “polarn” Marcelo har hans administration under de senaste månaderna vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att installera stadens viktigaste fiberoptiska system på över 200 km, som gör att tunnelbanans användare kan ansluta alla typer av mobila enheter till nätverket, oavsett om det är mobiltelefoner, surfplattor eller bärbara datorer från alla tunnelbanans färdvägar. (sic)

Å andra sidan har några huvudstadsbor använt bloggsfären för att visa sitt ogillande av några av de arbeten som Ebrards lokala styre driver. Sådant är fallet med bloggen Crónica de un Ecocidio Llamado Supervía Poniente, som inriktar sig på att protestera mot ett infrastrukturprojekt, med mottot “mot Marcelo Ebrards miljömord”. Gabriela Cuevas (aktör på den lokala politiska arenan) motsätter sig också sådant arbete, och så här uttrycker hon det på sin hemsida:

Se le pide al Jefe de Gobierno ordene la suspensión de la Supervía Poniente hasta que la empresa cumpla con las obligaciones impuestas por la normatividad aplicable, sean resarcidos los derechos de los ciudadanos de las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, y se lleve a cabo una consulta pública.

Borgmästaren ombeds beordra ett avbrytande av den västliga stora landsvägen, tills företaget uppfyller sina skyldigheter enligt gällande föreskrifter, tills medborgarrättigheterna för delegationerna Magdalena Contreras y Álvaro Obregón kompenseras, och ett offentligt rådslag genomförs.

Trots ovanstående exempel verkar kommunikationen mellan styrda och styrande inte vara ensidig. För närvarande har Ebrards administration satt igång en kontaktverksamhet med medborgarna genom vilken det är tänkt att borgmästaren ska svara på medborgarnas frågor, framförda via ett Gmail-konto. Projektet kallas “Marcelo lyssnar, Ebrard svarar”.

Marcelo Ebrard. Bild av Flickr-användare Noticias de tu Ciudad (CC BY-NC-SA 2.0)

Med förbehåll för det ovanstående tycks borgmästaren i Mexico City visa särskild uppmärksamhet på sitt Twitter-konto (@m_ebrard), genom vilket han interagerar med medborgarna för att hantera frågor och klagomål.

Ett exempel kan hittas i förhållande till en synbar brist i det ovan nämnda kollektivtrafiksystemet Metro, rapporterat till Ebrard av användaren David López (@Dave_yardo):

@Dave_yardo: @STCMetroDF @m_ebrard que pasa en la linea rosa q nada se mueve! Ya mas de 15 mins y no llega ni se va el metro!!

@Dave_yardo: @STCMetroDF @m_ebrard vad händer på den rosa linjen, så att ingenting rör sig? Mer än 15 minuter har gått och i tunnelbanan varken kommer eller går någonting!!

@m_ebrard: @Dave_yardo estoy verificando

@m_ebrard: @Dave_yardo jag håller på att undersöka det

Ett liknande utbyte uppstod när Carolina Ayala (@Carol_Ayala_M) informerade borgmästaren om en förmodad försummelse av städtjänsterna för avfallsinsamling:

@Carol_Ayala_M: @m_ebrard Mirador, Delg Coy, Tiene 15 dias y no pueden recoger sto, huele horrible y ade+ es el paso para la esc pic.twitter.com/Ecpp7rO

@Carol_Ayala_M: @m_ebrard Mirador, Delg Coy, Det har gått 15 dagar och de kan inte plocka upp det, det luktar hemskt och dessutom är det på vägen till skolan pic.twitter.com/Ecpp7rO

@m_ebrard: @Carol_Ayala_M ahora pregunto para corregir

@m_ebrard: @Carol_Ayala_M jag ber just nu om att det ska rättas till

@Carol_Ayala_M: @m_ebrard Mil gRAcias¡¡ (sic)

@Carol_Ayala_M: @m_ebrard Tackar!!

Dessutom verkar huvudstadspolitikern ibland använda sig av Twitter för att svara några av sina kritiker. Ett exempel på detta kan hittas i hans svar till användaren R.A (@djfandango) som förebrådde honom för “försöka få högsta vinsten” (engagera sig i sina presidentambitioner) på bekostnad av omsorg om allmänheten:

@djfandango: @MarcelaHerreraR @javiermorlett @m_ebrard el carnal marchelo esta buscando la grande no tiene tiempo para atender ciudadanos

@djfandango: @MarcelaHerreraR @javiermorlett @m_ebrard polarn Marchel försöker få högsta vinsten, har inte tid att träffa folk

@m_ebrard: @djfandango te equivocas es lo que hago todo el dia

@m_ebrard: @djfandango du har fel, det är vad jag gör hela dagarna

Det ser alltså ut som att användningen av tekniken förkortar avståndet mellan styrande och styrda i Mexiko City, vilket gynnar inte bara att kunna uttrycka sig, utan kontakt och samverkan för beaktande av olika slags problem. Om detta samspel håller i sig, eller fler styranden tillägnar sig det, kan det ge intressanta resultat i framtiden.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.