Argentina: presidentval, en genomgång av bloggar

Det argentinska presidentvalet hade ett ganska förutsägbart resultat: omval av den nuvarande presidenten Cristina Fernandez de Kirchner. Efter sin klara seger i primärvalen för ett par månader sedan var inte ens oppositionen överraskad över de 37 poäng som skilde henne från andraplatsen. Den omfattande segern orsakade många bloggar att analysera den politiska situationen. Sedan 2009 har bloggar som är för Kirchner visat en stor handlingskraft, även om andra politiska partier också har försökt att vinna mark.

Vi börjar denna sammanfattning med bloggar som politiskt ligger närmast regeringen, med start av Arte Política [es], där man framhäver att:

Somos un país mejor porque, 28 años después, la democracia argentina está más viva y más vibrante que nunca. Con elecciones limpias, libres, y en donde participa rutinariamente casi el 80% de los electores.

Vårt land är bättre jämfört med för 28 år sedan, eftersom demokratin i Argentina är mer levande och stark än någonsin. Med fria och rättvisa val, och där nästan 80 % av väljarna brukar delta.
Rad av väljare på väg att rösta i Buenos Aires, Argentina, den 23 oktober 2011. Demian Martinez, Copyright Demotix

I Bolazos de los medios [es] påminner Ariel Andres Tapia om de många “profetior” som publicerades i media mellan 2009 och i år, och att de hävdade att regeringen Kirchners dagar var räknade. I El Magma [es] talar man också om samma sak.

I Mundo Perverso [es] påtalar man att:

Ayer fue un día verdaderamente histórico. Luego de 4 años de gobernar contra las cuerdas, con la presión constante y operaciones de prensa permanentes en contra, con un vicepresidente opositor y con una oposición que no tuvo límites ni reparos a la hora del odio y la irracionalidad, ganó Cristina y, con ella, ganó Argentina.

Igår var en verkligt historisk dag. Efter fyra års regeringsställning på allt slakare lina, med ständiga påtryckningar och ständigt utan mediernas medhåll, med en vicepresident som opponerar sig och med en opposition som inte haft några gränser eller betänkligheter när det gäller hat och oförnuftighet, vann Cristina och med henne vann Argentina.

I La Lectora Provisoria [es], en blogg som identifierats med Elisa Carriós parti Coalición Cívica (CC), skriver man:

Ahora, estoicismo. Habrá que digerir la apabullante derrota y no pensar demasiado en los tiempos que tenemos por delante.

Sinneslugn nu. Vi måste smälta det överväldigande nederlaget och inte uppehålla oss för mycket vid att tänka på framtiden.

Deras presidentkandidat, Carrió, kom nämligen sist av presidentkandidaterna, med mindre än 2 %, medan hon i det förra presidentvalet hade över 20 %. I bloggen Militancia Kreativa [es], sympatiserande med Kirchner, hånar man en ledamotskandidat för CC, Fernando Iglesias, som inte lyckades få tillräckligt med röster för att komma in i kongressen. Iglesias har publicerat ett inlägg på sin blogg avsedd att utvärdera resultaten för den 23 oktober.

I sin blogg hävdar Hernán Haines [es] att

Hubo un 45 por ciento del electorado que no la votó [se refiere a la presidenta] y, por lo tanto, no merece ser descalificado ni subestimado (…) Sra. de Kirchner, por favor, tome nota de lo que sucede en el resto del mundo. En las naciones en donde los gobiernos se vienen abajo es, justamente, porque sus líderes, electos por grandes mayorías, luego se olvidan de su pueblo y éste, más tarde o más temprano, reacciona.

Omkring 45 procent av väljarna röstade inte på henne (presidenten), och denna andel ska sålunda vare sig nedvärderas eller underskattas (…) Fru Kirchner, ta del av vad som händer i resten av världen. I länder där regeringar spricker är det just för att deras ledare, valda med stor majoritet, glömmer folket efteråt och detta förr eller senare reagerar och gör motstånd.

blog de la Comuna 12 de la Unión Cívica Radical [es], en blogg från ett av de mest traditionella partierna i Argentina som nådde tredje plats i presidentvalet, gör Ernesto Sanz en analys av valen och de utmaningar partiet lär behöva möta i framtiden.

Och avslutningsvis, Fabio [es] gör en analys av skillnaderna i antalet röster som presidentkandidaterna fick i primärvalen och slutvalen.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.