Thailand: Överlevnad och kreativitet under översvämningarna

Situationen i Thailand håller på att förbättras och vattennivåerna sjunker men dödssiffran har nu stigit till över 600 enligt Saksith Saiyasombut:

Now that the worst seems to be over and the tide are slowly, but steady receding in many parts of the country, a sense of normalcy returns to Bangkok. However, the suffering for many in the affected areas continue, there’s still conflict along the barriers and the death toll is now over 600.

Nu när det värsta verkar vara över och vattennivån sakta men säkert håller på att sjunka i många delar av landet, återvänder en viss känsla av normalitet till Bangkok. Lidandet fortsätter dock för många i de drabbade områdena, det råder fortfarande konflikt längs barriärerna och dödssiffran har nu överstigit 600.

Ladprao64 tycker också att livet verkar återgå till det normala på många platser:

Although many people are still struggling with flooded homes and workplaces on the vicinity of Bangkok, further north and some areas of the city itself, our little patch is getting back to normal. We went to Central Ladprao on Saturday – it had opened the day before – and had no real difficulty getting there. There was some water near the SCB Plaza and cars were using the two outside lanes but the inside ones would have been passable if necessary.

Apart from that, there was plenty of mud to show where the water had reached and the place is going to look rather shabby for a while.

Även om många människor fortfarande kämpar med översvämning i sina hem och arbetsplatser i trakterna kring Bangkok, längre norrut och i vissa områden i själva staden, så börjar vår lilla plätt återgå till det normala. Vi åkte till Central Ladprao i lördags – det hade öppnat dagen innan – och vi hade inga svårigheter att ta oss dit. Det stod lite vatten i närheten av SCB Plaza och bilarna körde bara i de två yttersta filerna, även om de innersta filerna hade kunnat gå att köra på om det vore nödvändigt.

Förutom det, fanns det massor av lera som visade hur högt vattnet hade nått upp och det kommer att se ganska så smutsigt ut under ett tag framöver.

Översvämningskatastrofen i Thailand är den värsta på fem decennier vad beträffar dödsfall och skador av egendom och infrastruktur. Men katastrofen som lade de flesta provinserna och delar av Bangkok under vatten i flera lockade också fram uppfinningsrikedomen hos människor som tvingades leva med översvämningarna.

Thai Flood Hacks är ett konto på Tumblr som samlar alla intressanta översvämningsuppfinningar och knep som vanliga boende har kommit på för att överleva vattenmassorna. Till exempel ser vi här nedan en improviserad båt som är gjord av plastbaljor:

Är du orolig för att parkera i översvämmade parkeringshus? Här ser du några unika sätt att parkera sin motorcykel:

Och de här bilarna skyddas av bilpåsar:

Här har vi en flytväst av vattenflaskor för katter:

Den här amfibieflakbilen verkar vara redo för översvämmade vägar:

Universiteten hjälpte också till att tillverka anordningar som kunde bidra till att rädda liv under översvämningarna. Ett omtyckt exempel är Flodankan som varnar för elektrisk ström i vattnet.

Clarice Africa namnger flera crowdsourcing-applikationer som tillhandahåller nyttig information till de boende. Ett exempel är webbplatsen Is my house flooded?, “där Bangkokbor som har evakuerat sina hem kan få reda på hur situationen är i området bara genom att skriva in sin postadress.”

Här är en story om hundräddare och voluntärer som söker efter och räddar strandsatta hundar i staden:

We found several dogs in deserted houses & garages that were perched on floating cars. It was evident that they had not eaten in days. These dogs were terrified & our rescuers struggled to catch them with their nets & bare hands.

We also found puppies stranded on a pile of floating rubbish who were delighted to see us & promptly jumped in our boat where they enjoyed some food & affection. Their mother was in deep water nearby & although terrified, we finally managed to rescue her also.

Vi hittade flera hundar i övergivna hus och garage som satt uppflugna på taket på flytande bilar. Det var tydligt att de inte hade ätit på flera dagar. Hundarna var vettskrämda och våra räddningsarbetare fick kämpa för att fånga dem i nät eller med bara händerna.

Vi hittade också valpar som var strandsatta på en skräphög som flöt omkring. De var överlyckliga att se oss och hoppade genast i båten där de fick mat och kärlek. Deras mor stod i djupt vatten i närheten och även om hon var vettskrämd lyckade vi till slut rädda henne också.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.