USA: Oväntad vräkning av Ockupera Wall Street-demonstration

Denna artikeln är en del av våran specialserie #Ockupera Världen.

På morgonen den 15:e november vaknade New York-bor upp till nyheten att Ockupera Wall Street-demonstranterna vräktes från Zuccottiparken utan varning av polisstyrkor som, enligt borgmästare Bloombergs order ödelade allt i sin väg. Allt från sovsäckar till matförråd och tält där demonstranterna sov.

Vräkningen resulterade även i omkring 140 gripanden och ett domstolsbeslut som förhindrar demonstranterna att ta plats i parken igen, en åtgärd som stadens anställda har ägnat åt att städa området.

Enligt Bloomberg-administrationen utfördes vräkningsplanerna med extrem försiktighet till följd av misslyckade försök att förhandla med rörelsen. Enligt lokala rapporter beslöt borgmästarens administration att evakuera parken efter att ha funnit oegentligheter i säkerhetsåtgärder, samt möjliga sanitetsproblem.

För närvarande undrar många hur rörelsens framtid ser ut nu när det har berövats sitt läget, men demonstranter lovar att de ska vara starkare än någonsin. Det finns massvis med planerade aktiviteter för de globala protester som enligt plan tog plats den 17:e november.

Esta imagen tomada el 15 de noviembre alrededor de las 9:15 a.m. muestra la evacuación total que fuerzas policiales realizaron en Zuccotti Park horas antes. Foto de David Shankbone en Flickr (CC-BY NC 2.0)

Denna bild, tagen den 15:e november ungefär 9:15 på morgonen, visar den fullständiga vräkningen som polisens styrkor genomförde i Zuccottiparken flera timmar tidigare. Foto av David Shankbone på Flickr (CC-BY NC 2.0)

Som vanligt cirkulerar flera åsikter i bloggosfären och på sociala nätverk. James Dowie, från bloggen PostPartisan, försäkrar att Bloombers order om vräkning är snöplig:

All this while, as Matt Taibbi put it last week, “in the skyscrapers above the protests, anything goes.” Nobody arrested the bankers for pushing fraudulent loans and subprime mortgage investments, or the ratings agencies and government regulators that neglected their duties and helped Wall Street crash the global economy. But putting tents in a public park? Time to bring out the batons and pepper spray.

Hela tiden är, som Matt Taibbi uttryckte det förra veckan, “allt tillåtet i skyskraporna ovanför demonstrationerna.” Ingen arresterade bankirerna för att de genomförde bedrägliga lån och subprimeinvesteringar, eller kreditvärderingsinstitut och statsreglerare som som har misskött sina arbetsuppgifter och hjälpt Wall Street att krossa den globala ekonomin. Men att slå upp tält i en allmän park? Dags att ta fram batongerna och pepparsprejen.
Poster for the November 17 protest placed on Wall Street.  Taken from occupywallstreet.org. To be freely distributed.

Poster for the November 17 protest placed on Wall Street. Taken from occupywallstreet.org. To be freely distributed.

Rebelión-bloggen [es] konstaterar att protester som Ockupera aldrig passar eliten:

Este asunto de invadir calles y plazas con pretextos tan exóticos como exigir empleos, mejor educación, servicios de salud o un poco de escrúpulos en el manejo de las finanzas es algo que a la “gente de bien” nunca le ha parecido bien.

Denna idén att invadera gator och torg med exotiska förevändningar som att kräva anställning, bättre utbildning, sjukvård eller lite försiktighet i ekonomisk förvaltning är någonting som aldrig verkar bra för de “välbärgade människorna.”

På Twitter förebrår George Zornick (@gzornick) det faktum att vräkningen inträffade så tidigt på morgonen:

NYC authorities clearly feel #OWS eviction is just and reasonable. That's why they are doing it at 2am and barring all press.

Myndigheterna i NYC tycker tydligen att #OWS-vräkningen är schysst och rimlig. Det är därför de gör det två på morgonen och förbjuder all pressinblandning.

vissa latinotwitteranvändare, som Al-Dabi Olvera (@Aldabi) [es] tillkännagav sitt stöd för Ockupera Wall Street:

Desalojan a los compañeros de @OccupyWallSt , 70 detenidos http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/11/15/8181119-desaloja-policia-a-indignados-de-occupy-wall-street @OccupyBMV @MxTomaLaCalle

Ockupera Wall Street-kontot (@OccupyWallStNYC) antyder att de inte har lagt ner sin gard riktigt än:

Look at how far we've come. And we're just getting started… #ows #winning

Se så långt vi har kommit. Och det är bara början… #ows #winning

Den välkände New York Times-krönikören Nicholas Kristof (@NickKristof) ifrågasätter Bloombergs beteende:

Bloomberg has generally been a very impressive mayor over the years, but lately his #OWS approach is hamhanded.

Bloomberg har generellt sett varit en väldigt imponerande borgmästare genom åren, men på senare tid är hans #OWS-tillvägagångssätt grisigt.

Luke Adams (@luketadams) jämför sarkastiskt Occupy Wall Street med Tea Party-rörelsen:

Hey #occupy movement, I know how you can be left alone by the cops. Hang a tea bag from your hat. Then they'll let you do anything. #ows

Hörrdu #occupy movement, jag vet hur du får polisen att lämna dig i fred. Häng en tepåse från mössan. Då får du göra vad du vill. #ows

Slutligen uttrycker Ted Alexandro (@tedalexandro) sin avsky mot bristen på fri press:

No matter how you feel about #OWS, I hope the absolute disregard for freedom of the press during tonight's raid on the park gives you pause.

Oavsett vad du tycker om #OWS hoppas jag att den fullständiga bristen på pressfrihet under nattens räd mot parken manar till eftertanke.

Denna artikeln är en del av våran specialserie #Ockupera Världen.

1 kommentar

  • […] Police Brutality 18 nov – USA: Will Occupy Oakland Activist “Pancho” Be Deported? 18 nov – USA: Oväntad vräkning av Ockupera Wall Street-demonstration [sv] 01 nov – Brazil: #OccupyBeloMonte Evicted from Dam Construction Site 27 okt – Overview of […]

Gå med i samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.