Bangladesh: En vågad protest mot hemgift

Hemgift har varit en del av det sociala systemet i hundratals år i många delar av världen, och i u-länder har det ansetts vara en finansiell börda för brudens familj. I flera länder i Sydasien har det under det senaste århundradet förbjudits enligt lag, men hemgift är fortfarande en vanlig, dock olaglig, sedvana.

Varje år hör vi talas om hemgiftsrelaterat våld i hemmen, vilket kan sluta med att vissa män dödar sina hustrur. En protest mot hemgift har nyligen diskuterats och lovprisats i Bangladeshs sociala nätverk.

11/11/11 utsågs som datumet för drömbrölloppet mellan bruden Faszana Yasmin, som jobbar på ett försäkringsbolag, och brudgummen Shawkat Ali Khan Hiron, som är rektor på en av regeringens grundskolor. Bröllopet tog därmed plats i fredags [bn], men under festen krävde Farzanas svärföräldrar en TV, ett kylskåp, en motorcykel [en] och några andra saker som ‘gåvor’ från brudens familj, i gästernas närvaro.

Bruden blev häpen när hon såg att hennes nyblivne make uttryckte sitt stöd [en] för deras krav, och påverkade hela landet genom att skilja sig från honom direkt under bröllopet. Brudgummens släktingar försökte att lösa dispyten under natten men Farzana höll sitt ord.

Brudgummen skrev sedan på sin Facebook-status [död länk] att sanningen är att hans äktenskap tog slut, och han bad gästerna om ursäkt. Han hävdade även [en] att han inte bad om en hemgift. Sedan lanserade han en smutskastningskampanj [bn] mot bruden på Facebook. Nätmedborgare protesterade mot det och de hatfyllda inläggen togs senare bort.

Farzana förklarade:

Dowry has become a cancer of society. I've read in newspapers about it and have always wondered why this happens. [..] When it happened right before my eyes, something happened inside me. I felt like speaking up against it and doing something about it…. [..] Maybe I haven't changed the lives of ten people, but I want people to take the lesson that girls can do something.

Hemgift har blivit vårat samhälles cancer. Jag har läst om det i tidningar och har alltid undrat varför det händer. [..] När det hände mitt framför mina ögon så hände någonting inom mig. Jag ville säga emot det och göra någonting åt det….. [..] Kanske har jag inte ändrat tio människors liv, men jag vill att folk ska lära sig att flickor kan göra någonting.

Hon frågade att om inte hon, en välutbildad flicka, kan ta detta beslutet, vem kan?

Här är en video på intervjun [bn] som hon gav lokal media (uppladdad av Priyochannel).

Bloggen Unheard Voice (Ohörd röst) har lagt upp översättningar från intervjun:

So what if I got divorced? I don’t need it. I can live by myself. I can never build a home with a man like this… Girls think once you get married you can never leave. They make comments like, how could she get divorced. Why should I live inside a hell when I know it is… We speak against dowry, but it still happens. If I don’t protest now, another five women will not protest against this… You see all these protests, rallies, but it still continues. This society continues to be ruled by men. How could a teacher ask for dowry? What will society learn from a teacher like that? And he is a government teacher. And government talks against dowry. These people need to be punished, they need to be socially ostracized. I am proud to say I walked out, even though I was dressed as bride.

Än sen om jag blev skild? Jag behöver det inte. Jag kan bo själv. Jag kan aldrig skapa ett hem med en sådan man… Flickor tror att när du har gift dig kan du aldrig gå. De säger saker som, hur kunde hon skilja sig. Varför borde jag leva i ett helvete när jag vet att det är ett… Vi är emot hemgift, men det händer ändå. Om jag inte protesterar nu kommer fem andra kvinnor inte heller att protestera… Du ser protesterna, demonstrationerna, men det fortsätter ändå. Detta samhället fortsätter att styras av män. Hur kan en lärare be om hemgift? Vad lär sig samhället av en sådan lärare? Och han är en av regeringens lärare. Och regeringen är emot hemgift. Dessa människorna behöver blir straffade, de behöver bli utfrysta. Jag är stolt över att jag gick min väg, trots att jag var klädd som en brud.

Farzana vid intervjun. Bilden är tagen av Kowshik

Kowshik var närvarande under intervjun och skrev om det på BDNews24.com blogg:

 

তার যুগান্তকারী ঘটনা শুনছি। ফারজানাকে দেখে সজাগ হতে হয়। এমন সাহসী সিদ্ধান্ত ক’জন নিতে পেরেছেন? যৌতুকের দাবী মেটাতে গিয়ে নির্যাতনের শিকারের ঘটনা আমরা অহরহ শুনি। কিন্তু এভাবে ঘুরে দাঁড়াবার দৃষ্টান্ত বিরল।

När man lyssnar på hennes enastående historia måste man bli förbluffad över hennes handlingar. Hur många kan ta ett så modigt beslut? Vi hör talas om hemgiftsrelaterat våld i hemmet hela tiden, men en så modig ställning är ett sällsynt fenomen.

Kowshiks inlägg fick många kommentarer. Gias Uddin Bhuiyan gratulerade henne och skrev:

তিনি যে এই সাহসী পদক্ষেপটি নিয়েছেন তা প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের মনে রাখা উচিত এবং সকলের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানো উচিত। শুধু তাকে বাহবা দিলেই দায়িত্ব শেষ হবে না।

Varje person i varje hem borde minnas det modiga steget hon tog och läxan borde tillämpas i våra liv. Ansvaret tar inte slut när du har gratulerat henne.

Pankaj Chowdhury skrev:

ফারজানা তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তুমি দেখিয়ে দিয়েছ মেয়েরা বাজারের পন্য নয়। মেয়েরাও মানুষ তাদেরও স্বাধীনতা আছে।

Farzana, tusen tack till dig. Du har visat att kvinnor inte är marknadsprodukter. De är också mänskliga varelser och de är självständiga.

Muktadir S. Hossain kommenterade en artikel i the Daily Star [en]:

This is just the beginning. For all those beggars who look for dowry, this is a warning.

Detta är bara början. Detta är en varning till alla tiggare som vill ha hemgift.

Manzor H. Sarkar skriver:

My full admiration for this girl's guts and courage and her decisive refusal to the compliance with this century-old stupid tradition or practice of dowry in our sub-continent. She fully realised what type of marriage was going to be installed. It looked like more to a sale deed rather than a bond of matrimony based on mutual trust and love.

Jag beundrar helhjärtat denna flickans mod och tapperhet och hennes beslutsamma vägran att följa denna sekelgamla dumma traditionen eller sedvänjan hemgift på våran subkontinent. Hon insåg till fullo vilken slags äktenskap det skulle bli. Det såg snarare ut som ett försäljningskontrakt än en äktenskaplig förening baserad på ömsesidig tillit och kärlek.

Verkligheten är att Farzana bara råkar stå ut bland miljontals kvinnor som måste leva med hemgiftens prövning. När kommer samhället att vakna?

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.