Kina: På uppgång men känner sig trängt

Det är en månad sedan den amerikanska statssekreteraren Hillary Clinton skrev att Asien nu är fokus för hennes lands diplomatiska, ekonomiska och strategiska [en] utrikespolitik, det innebär både stabilitet och instabilitet [en] för området. Det beror mest på hur Sino-Amerikanska relationer utvecklas när de två länderna lär sig att dela [en] samma geopolitiska teater.

För Kina låter det fortfarande likt en omringningskonspiration [en], någonting som Zheng Yongnian [en], direktör för det Östasiatiska Institutet hos the National University of Singapore, nämnde i detta blogginlägget [zh] från förra veckan som innehåller ett utdrag från hans senaste bok [zh], “Vägen till stor makt: Kina och att omforma världsordningen,” (通往大国之路:中国与世界秩序的重塑) som ska släppas senare denna månaden:

中国的地缘政治非常特殊。中国周边有21个国家(与中国陆地相邻的国家有15个,同中国隔海相望的国家有6个)。从上往下,有朝鲜、日本,接下来是东南亚国家,再下来是印度、缅甸。中国是世界上唯一被核武器包围的国家。中国有安全感吗?如果墨西哥、加拿大要发展核武器,美国拼了老命也不会让它们发展。

Kina är i en extremt speciell geopolitisk situation, omgiven av 21 länder (15 på land, 6 från havet). Uppifrån och ned är dessa Nordkorea, Japan, följda av sydostasiatiska länder, sedan Indien och Myanmar. Kina är det enda landet på jorden som är omgivet av kärnvapen. Borde Kina känna sig säkert? Om Mexiko eller Kanada bestämde sig för att utveckla kärnvapen så skulle USA gör allt i sin makt för att stoppa dem.
Maritime claims in the South China Sea. Image available on Wikipedia

Maritima anspråk på det Sydkinesiska havet. Bilden finns på engelska Wikipedia

中国没有国际空间,拿海权来说,中国有海权吗?没有。往东,走不出去,有美、日、澳大利亚、新西兰等国挡着,往印度洋,有印度。印度的唯一假想敌是中国。现在唯一剩下的是南海,但美国等国都对南海感兴趣,如果那里被堵住,中国一点出海口都没有。中国连航空母舰都没有,怎么去投送兵力?怎么去履行国际责任?更不用说国际领导权。

Kina saknar även internationella utrymmen. Har Kina någon makt över havet? Nej, det har de inte. Kina har ingenstans att gå österut då det är avskuret av USA, Japan, Australien, Nya Zeeland och andra länder. Mot den Indiska oceanen ligger Indien. Kina är den enda fienden som Indien anser sig ha. Då återstår bara det Sydkinesiska havet, vilket USA och andra länder är intresserade av, och att träna in Kina där ger det ingen tillgång till havet. Kina äger inte ens några hangarfartyg, så hur skulle Kina kunna sätta in styrkor? Och hur ska sedan Kina kunna uppfylla sina internationella plikter, för att inte nämna att ta någon slags internationell ledarskapsroll?

Även tog Sara K. upp en viktig poäng [en] till mitt tidigare inlägg, hon skrev att:

If China really wants to prevent the perpetuation of the “China Threat Theory”, they should stop pointing so many missiles at Taiwan – and if the PLA had access to Taiwan, it would be much easier for them to attack Japan. If you point weapons at people, you are going to look like a threat.

Om kina verkligen vill förhindra vidmakthållandet av “Kina-hots teorin” så borde de sluta att sikta så många missiler på Taiwan – och om FBA hade tillgång till Taiwan so skulle det vara mycket enklare för dem att attackera Japan. Om du siktar på folk med vapen så kommer du att uppfattas som ett hot.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.