- Global Voices på svenska - https://sv.globalvoices.org -

Kenya: Vila i frid #WangariMaathai

Kategorier: Subsahariska Afrika, Kenya, Medborgarmedia, Miljö, Utveckling

Det fortsätter att strömma in tweets [1] [en] i nobelpristagaren Wangari Maathai [2]s [en] ära, hon var en kenyansk miljö- och politisk aktivist som dog i förra veckan [3] [en] efter att ha kämpat mot cancer.

@CapitalFM_kenya rapporterar att Wangari kommer att få en statsbegravning:

@CapitalFM_kenya [4]: President #Kibaki has announced that Prof Wangari #Maathai will be accorded a State Funeral; flags to fly at half mast tomorrow and Friday

@CapitalFM_kenya [4]: President #Kibaki har förkunnat att Professor Wangari #Maathai kommer att få en statsbegravning; flaggor ska vara på halv flagg imorgon och på fredag
[5]

Wangari Maathai. Image by Flickr user e pants (CC BY 2.0).

@echoinggreen delar med sig av ett citat från Wangari Maathai:

@echoinggree [6]: “..there comes a time when…we have to shed our fear & give hope to each other. That time is now.” – Wangari Maathai #heros #bebold

“.. det kommen en tid när…när vi måste ge upp våran rädsla & ge varandra hopp. Den tiden är nu.” – Wangari Maathai #heros #bebold

Var är mitt signerade exemplar av Wangaris bok?:

@GeeBrunswick [7]: I am so vain…frantically looking for my signed copy of Dr #WangariMaathai's book.

@GeeBrunswick [7]: Jag är så fåfäng…jag letar frenetiskt efter mitt signerade exemplar av Dr #WangariMaathais bok.

Vila i Frid Prof. Wangari Maathai:

@mbuguanjihia [8]: “Let us endeavor so to live that when we come to die even the undertaker will be sorry.” — Mark Twain Rest in Peace Prof Wangari Maathai.

@mbuguanjihia [8]: “Låt oss sträva efter att leva på ett sådant sätt så att till och med begravningsentrepenören sörjer när vi dör.” – Mark Twain. Vila i Frid Prof. Wangari Maathai

Ledsamt…

@waithash [9]: #WangariMaathai Sad and worse is the fact that I never heard of her illness. @kenyangetter #cancer

@waithash [9]: #WangariMaathai Ledsamt och värre är det faktum att jag aldrig hörde talas om hennes sjukdom. @kenyangetter  #cancer

Nästa månad kommer kenyaner att plantera träd i hennes ära:

@K24Tv [10]: Kenyans will be planting trees at the Karura forest on Saturday Oct 1st between 10am – 5pm in honour of the late Great Prof.#WangariMaathai

@K24Tv [10]: Kenyaner kommer att plantera träd i Karuraskogen på lördag den 1:a oktober mellan 10:00 och 17:00 för att hedra den bortgångna fantastiska Prof.#WangariMaathai

Det är de små sakerna vi gör som kommer att göra skillnad:

@OfficialKimora [11]: “It's the little things citizens do. That's what will make the difference. My little thing is planting trees.” RIP #WangariMaathai #Africa

@OfficialKimora [11]: “Det är de små sakerna som medborgare gör. Det är de som kommer att göra skillnad. Min lilla sak är att plantera träd.” Vila i frid #WangariMaathai #Africa

@RobertAlai säger:

@RobertAlai [12]: Nairobi river should be cleaned in honour of Wangari Maathai.

@RobertAlai [12]: Nairobifloden borde rengöras i Wangari Maathais ära.

@StateDept säger:

@StateDept [13]: #SecClinton: Wangari Maathai understood the deep connection between local and global problems, and helped give ordinary citizens a voice.

@StateDept [13]: #SecClinton: Wangari Maathai förstod det djupa sambandet mellan lokala och globala problem, och hjälpte till att göra vanliga medborgare hörda.

Bästa hyllningen av Wangari Maathai:

@missbwalya [14]: Best tribute to Wangari Maathai – “She came. She battled. She won.”

@missbwalya [14]: Bästa hyllningen av Wangari Maathai – “Hon kom. Hon slogs. Hon vann.”