Arabvärlden: Nobels fredspris till revolutionens nätaktivister?

På Twitter råder en upprymd stämning ikväll. Namnen på arabiska nätaktivister har nämnts som möjliga kandidater för Nobels fredspris för sin roll i revolutionerna i arabvärlden.

Egyptierna Wael Ghonim (@Ghonim) och Esraa Abdelfattah (@Esraa2008) samt Ungdomsrörelsen sjätte april nämns tillsammans med den tunisiska författaren och bloggaren Lina Ben Mhenni, som skriver för Global Voices Online (@benmhennilina). Hon bloggar på A Tunisian Girl. Detta rapporterar Reuters. Vem som vinner priset offentliggörs den 7 oktober.

"Free Revolution zone" image by Flickr user khalid Albaih (CC BY 2.0).

"Free Revolution zone" bild av Flickr-användaren Khalid Albaih (CC BY 2.0).

Både Ghonim och Abdelfattah har bidragit till revolutionen i Egypten med sin nätaktivism. Ghonim blev världskänd då han fängslades i 11 dagar under den egyptiska revolutionen. Senare visade det sig att Google-chefen var en av administratörerna för en Facebook-sida till stöd för Khaled Said. We are all Khaled Said grundades för att hedra minnet av den unga man från Alexandria som brutalt mördades av polisen, vilket orsakade protester mot polisvåld. Revoltens datum, den 25 januari, valdes eftersom den dagen även var Polisdagen. Då gav unga demonstranter utlopp för sitt missnöje med polisens brutalitet och regimens många fel.

Abdelfattah är en av grundarna till Facebookgruppen April 6. Den startades 2008 för att uppmana till en dags strejk över hela Egypten för att stödja arbetarna i textildistriktet El Mahalla El Kubra. Dagen kallades Ilskans dag och fungerade som en sorts repetition inför revolutionen: Ungdomar mobiliserade sig via nätet och sociala nätverk användes för att sprida information om vad som hände på plats till resten av världen.

Precis som Ghonim fängslades även Abdelfattah för sin nätaktivism.

De tunisiska bloggarna verkar ännu inte ha hört talas om Ben Mhennis nominering, men Twitter är fullt av egyptiska reaktioner på nyheterna om Ghonim och Abdelfattah.

Omar Elhady gratulerar de nominerade:

مبروك لوائل و6 أبريل وإسراء، ترشيحكم لنوبل فخر شخصي لي، وتكريم لكل شباب مصر الأحرار ‎@Ghonim‏ ‎@GhostyMaher‏ ‎@Esraa2008‏
@Asdax: Congratulations to Wael, April 6 and Esraa. Your nomination for the Nobel peace prize is a personal source of pride for me and an honour for all of Egypt's young and free people
Grattis till Wael, April 6 och Esraa. Er Nobelprisnominering är en källa till stolthet för mig personligen och en ära för Egyptens alla unga och fria människor.

Dalia Mogahed säger följande:


@DMogahed
: Nomination of Ghonim @and Israa for Nobel Peace prize is international community's way of giving props to #EgyptianRevolution as a whole.

Nomineringen av Ghonim och Israa till Nobels fredspris är det internationella samfundets sätt att visa sin uppskattning för den egyptiska revolutionen som helhet.

Gigi Ibrahim undrar:

@GSquare86: Whatever happened to nominating the Egyptian people of the revolution to the noble peace prize ?!!

Varför har inte inte alla de egyptier som deltog i revolutionen blivit nominerade till Nobels fredspris?!!

Ahmed Hassan Tantawy sammanfattar det hela på följande sätt:

@Tantawist: Many egyptian activists are jealous from Ghonim,Esraa & 6 April for being nominated for Nobel peace prize…what a shame #Fail #Egypt

Många egyptiska aktivister avundas Ghonim, Esraa och 6 April deras nomineringar till fredspriset … jättesynd.

Särskilt Ghonim kritiserades för nomineringen.

Arabista säger:

@Arabista: @JustAmira #Ghonim doesn't deserve it. There are so many nameless heroes who were much more courageous. Hes just a better self publicist

Ghonim förtjänar det inte. Det finns så många namnlösa hjältar som var mycket modigare. Han är bara bättre på att skapa publicitet för sig själv.

Tom Gara ställer sig på Ghonims sida:

@tomgara: @Arabista Really unfair to say that, the guy doesnt media whore in the slightest. Declines almost all foreign media requests. @JustAmira

Riktigt orättvist att säga sådär, killen krusar inte alls för media. Avböjer nästan alla förfrågningar från utländsk media.

Tarek Shalaby försöker sig på en förklaring.


@tarekshalaby
: People underestimate the immense pressure on @Ghonim since his release and especially now with the nomination. He didn't choose any of this.

Folk underskattar den otroliga pressen på Ghonim sedan han släpptes och särskilt nu med nomineringen. Han valde inte något av detta.

Mohammed Abdelfattah tillägger:


@mfatta7
: All the support to @Ghonim and wishing to see him win the Nobel prize. A man of our generation is a pride for all of us.

Allt mitt stöd går till Ghonim och jag vill se honom vinna Nobelpriset. En man från vår generation är något vi alla kan vara stolta över.

Ghazi Gheblawi från Libyen oroar sig emellertid över annat. På Twitter skriver han:

@Gheblawi: Hope #Nobel peace prize stays away from Arab revolutions, credibility been tarnished many times, fear it trivialise genuine freedom struggle

Hoppas Nobels fredspris håller sig borta från de arabiska revolutionerna, deras trovärdighet har fläckats många gånger, är rädd att det ska förringa den genuina kampen för frihet.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.