Barnarbetare i Bolivia organiserar sig

I Bolivia där många är medlemmar i olika fackförbund har ännu en grupp organiserat sig: barn.

Som en del av en artikelserie (Ground Shifters: Stories of Women Changing Unseen Worlds) har Jean-Friedman Rudovsky skrivit om barnarbete i Bolivia:

Bolivia has 9 million inhabitants; one million are child workers, some who started working as early as seven.  Of these, almost half are girls. The girls, like their jobs, are often hidden, inside homes or in the backs of restaurants.

Bolivia har 9 miljoner invånare. En miljon är barnarbetare, vissa började arbeta när de var bara sju år gamla. Av dessa är nästan hälften flickor. Flickorna, liksom deras arbete, göms ofta inne i hemmen eller bak i restaurangerna.

Mauricio Aira argumenterar i bloggen Bolivia Primera Plana [es] att det bolivianska samhället inte bryr sig om barnarbete, och lägger till:

el anonimato en el que viven [los niños trabajadores] simplemente refleja el desprecio que siente el mundo adulto por la niñez en Bolivia.

den anonymitet som de [barnarbetarna] lever i speglar föraktet som de vuxna känner för barn i Bolivia.

Hispanically Speaking News rapporterade tidigare att:

These children and adolescents work to help the family, to support themselves in their studies, to provide for their personal expenses, to secure themselves a better future compared to their fathers and brothers buried by silicosis and accidents in mines or plantations of sugar cane.

Barnen och tonåringarna arbetar för att hjälpa sin familj, för att finansiera sina studier, för att ha råd med sina utgifter, för att se till att de har en bättre framtid än sina föräldrar som dött av silicosis eller olyckor i gruvor och sockerplantage.

Barnarbete i Bolivia. Foto av FN på Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

 

De flesta barn går i skola samtidigt som de har krävande jobb, ibland heltidsjobb. De har bildat ett fackförening för att skyddas av staten och respekteras av samhället.

Marion Gibney skriver:

these children do not view their situation as a bad one; they want to work, and formed these unions for their own benefit. The unions are meant to grant them protection and basic rights from the government, as well as to gain respect from others in the work force. Being children, they are often picked on and beat up by grown-ups, but they have learned to adapt and protect themselves.

de här barnen ser inte sin situation som dålig. De vill arbeta, och har bildat en fackförening för att försvara sina egna intressen. Fackföreningarna ska skydda dem och deras grundläggande rättigheter, samt se till att de respekteras av de andra arbetarna. Eftersom de är barn så retas eller misshandlas de ofta av de vuxna, men de har lärt sig att anpassa och skydda sig själva.

Eftersom barnarbete är olagligt så är det svårt att be regeringen eller andra organisationer att skydda barnarbetare. Noemi Gutierrez, samordnare på CONNATSOP, Potosis organiserade barnarbetares råd säger:

“Everyone says that kids shouldn’t work, but they are not taking into account the economic reality in this country. Sure, if we were all well off, none of us would have to work. But rather than thinking rationally, the government only says we need to eradicate child labor. I say, they ought to eradicate poverty first.”

Alla säger att barn inte ska arbeta, men de beaktar inte den ekonomiska verkligheten i det här landet. Om alla hade allt de behövde skulle inte behöva arbeta. Men hellre än att tänka rationellt så säger regeringen bara att vi ska avskaffa barnarbete. Jag säger att be borde utrota fattigdomen först.

Bloggen Children's Participation sammanfattar några av kraven som UNATSBO (“Unión de Niños, Niñas, y Adolescentes Trabajadores de Bolivia” på spanska, eller “Bolivianska föreningen för arbetande pojkar, flickor och tonåringar”), landets största fackförening för barnarbetare, ställt:

They want to ensure that children earn the same wages and have the same financial tools as their adult counterparts. In some sectors, they earn less than half the salary of their adult colleagues. Moreover, children don't have access to savings accounts and often give their earnings directly to their parents. Union members also lobby for safe work environments and for better medical care, especially for children whose jobs present a health risk.

The lack of recognition of children who work forms one of the major obstacles in achieving better living conditions for working children

De vill säkerställa att barnen tjänar lika mycket och har samma finansiella verktyg som de vuxna. I vissa sektorer tjänar de mindre än hälften. Dessutom har barnen inga sparkonton och ger ofta sin lön direkt till sina föräldrar. Fackföreningen kämpar också för bättre arbetsvillkor och bättre sjukvård, speciellt för de barn vars jobb är hälsoskadliga.

Bristen på erkännande är ett av de största hindren för att barnarbetare ska kunna få bättre levnadsvillkor.

1 kommentar

Gå med i samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.