Kirgizistan: 83 kandidater registrerar sig för presidentvalet

Det lilla landet Kirgizistan, känt för dess politiska oro, ska hålla presidentval i oktober 2011. Nu har Kirgizistan fått ännu en chans till kändisskap: 83 stycken kirgizistanska medborgare registrerade sig för att konkurrera om den lediga posten som landets president.

Listan med kandidater är rätt så imponerande: man hittar där advokater, jordbrukare, affärsmän, lärare, filosofie doktorer, politiker och t.o.m. några arbetslösa. Sexton kandidater är representanter för politiska partier, sextiosju nominerade sig själva. Sex kvinnor och sjuttiosju män. Alla måste de samla ihop 30,000 stödsignaturer och en deposition på runt 2200 dollar, samt klara av ett språktest i kirgiziska.

Kirgizistans president väljs för en period av 6 år. Samma person kan inte väljas mer än en gång. Kirgizistanska medborgare som inte har utländskt medborgarskap, inte är yngre än 35 år eller äldre än 70, och inte bott i Kirgizistan i mindre än 15 år kan ställa upp i presidentvalet.

83 presidentkandidater

Givetvis har det virtuella Kirgizistan haft en bred diskussion om en sådan stor variation av presidentkandidater [ursprungsspråket för alla citat är ryska, samma gäller för länkarna]:

“Eighty-three candidates!!! It is just funny!!! Anyway, I want to hope for better…”, the user AizatM posted in her Twitter-account.

“Åttiotre kandidater!!! Det är löjligt!!! Men hur som helst så vill jag hoppas jag på det bättre…”, skrev användaren AizatM på Twitter.

“Eighty-three presidential candidates is a shocking number”, the user Chingiz_KG said.

“Åttiotre presidentkandidater är ett chockerande antal”, sa användaren Chingiz_KG.

“So what, country? Congratulations for eighty-three candidates!”, the user IlyaLukash, human right activist exclaimed.

“Nå, nationen? Mina gratulationer till de åttiotre kandidaterna!”, utropade användaren IlyaLukash, människorättsaktivist.

Användarna på Diesel Forum uttryckte mer praktiska tankar. De var nyfikna på hur valsedlarna skulle se ut.

“Will the ballots look like a roll?”, the forum user $kyMeR asked.

Kommer valsedlarna se ut som rullar?”, frågade forumanvändaren $kyMeR.

“The bulletins should be made as a toilet paper roll. It makes sense”, the forum user llena suggested.

“Valsedlarna borde utformas som en toalettpappersrulle. Det låter vettigt”, föreslog forumanvändaren Illena.

“Germany is famous for its cars, Japan is famous for its engineering, China is well-known for goods, and Kyrgyzstan is famous for the production of Presidents!” the forum user Ilyich wrote jokingly.

Tyskland är känt för sina bilar, Japan är känt för sin ingenjörskonst, Kina är välkänt för sina varor, och Kirgizistan är känt för dess produktion av presidenter!” skrev forumanvändaren Ilyich skämtsamt.

Åttiotre stycken kandidater fick Kirgizistans nätmedborgare att fundera över deras kvalitet också. Ett antal kirgizistanska politiker har redan registrerat sig för konton hos sociala nätverk; några har sina egna bloggar.

Nätmedborgarnas reaktioner

Det virtuella Kirgizistan vet att de flesta kirgizistanska politiker blir aktiva hos sociala nätverk först när ett stort politiskt evenemang ska ta plats (politiska sammanträden, valdagar, o.s.v.). Annars är aktiviteten nära noll; vilket ledde till att Facebook-eventet “Down ‘dead’ politicians!” skapades av Azamat Imanaliev som är en redaktör på en av de största nyhetsbyråerna, AKIpress, och en aktiv användare av sociala nätverk.

Eventet uppmanar alla användare av sociala nätverk i Kirgizistan till att ta bort de kirgizistanska politikerna från vänlistan och sluta följa dem den 25:e september, dagen då agitationskampanjen börjar.

“I wonder if we can make a flash mob to remove the accounts of the politicians from our friend list. They remember us only during election time. RT!”, Azzzik wrote in his Twitter.

“Jag undrar om vi kan få en flash mob att ta bort politikernas konton från våra vänlistor. De kommer bara ihåg oss när det är val. RT!”, skrev Azzzik på Twitter.

“Let’s remove them together in defined day. Imagine their bewilderment – they will lose such a large audience in one day. They will lose courage ))”, he adds.

“Låt oss ta bort dem tillsammans på en bestämd dag. Föreställ er deras förvirring – de kommer förlora en sån stor skara åhörare på bara en dag. De kommer förlora modet”, tillägger han.

Initiativet fick en tvetydig respons. Medan många användare välkomnade idén, frågade sig andra om det över huvud taget fanns någon reson i det.

“People, why are you so furious? This is nonsense. The campaigns activate in social networks before holidays, for example – it gives them traffic and sales. People are active when they need it, or have a profit, or when they want to capture attention. It is absolutely normal. This is worldwide experience”, Aliya Akmatova wrote on the wall of the event.

“Människor, varför är ni så upprörda? Detta är dumheter. Kampanjer blir aktiva hos sociala nätverk innan t.ex. semesterdagar – det ger dem traffik och gör så att de säljer. Människor är aktiva när det behövs, eller när de tjänar på det, och när de vill få uppmärksamhet. Det är helt normalt. Det är ett mönster du finner runtom i världen”, skrev Aliya Akmatova på eventets vägg.

“Why should we remove them if we had added them? They don’t bother anybody. I think that not only politicians use social networks for PR”, Peri Adanova said.

“Varför skulle vi ta bort dem om vi lagt till dem? De stör ingen. Jag tror inte bara politiker använder sociala nätverk i PR-syften”, sa Peri Adanova.

“I don’t see any sense in the removal of the politicians. Why did I add them then? They don’t bother me. I know what is going on in their life when they write some, even if they don’t write themselves. Some of them are writing themselves, you can see it. Action doesn’t have any sense”, the Diesel forum user DRIVE2.KG posted.

“Jag ser inte vad bra det skulle göra att ta bort politikerna. Varför la jag då till dem? De stör mig inte. Jag vet vad som händer i deras liv när de skriver något, även om de inte skriver själva. Man dock se att vissa av dem faktiskt skriver själva. Det finns ingen reson i det här initiativet,” menade DRIVE2.KG i ett inlägg på Diesel Forum.

Antalet kandidater minskar dock avsevärt. Många av dem kunde inte betala depositionen; vissa klarade inte av språktestet eller lyckades inte samla ihop tillräckligt med stödsignaturer.

Kandidatregistreringen tar slut den 25:e september 2011. Agitationskampanjen kommer hålla på från den 25:e september till den 29:e oktober. Presidentvalet i Kirgizistan kommer hållas den 30:e oktober 2011.

Vi kommer att få se de kirgizistanska politikernas reaktion (om det blir någon) den 25:e september. Men många användare förblir skeptiska. Som huvudrepresentanten för den ryska dagstidningen Rossijskaja Gazeta, Igor Shestakov, sa:

“This is a prototype of our future e-government. You can even send a question or express an opinion, but the officials will never answer you”.

Detta är en prototyp av vår framtida e-regering. Du kan t.o.m. skicka frågor eller uttrycka åsikter, men ämbetsmännen kommer aldrig att svara dig.”

Här följer en lista över kirgizistanska politikers konton hos sociala nätverk (tack till Diesel Forum-användaren Afina):

Kamchibek Tashiev (FB)

Roza Otunbayeva (FB)

Omurbek Babanov (FB)

Tursunbai Bakir uluu (FB)

Temir Sariev (FB)

Iskhak Pirmatov

Shirin Aitmatova (FB)

Dastan Bekeshev (FB)

Felix Kulov (FB)

Emil Umetaliev (FB)

Joomart Saparbaev (FB)

Ulan Cholponbaev (FB)

Aida Salyanova

Omurbek Tekebaev (FB)

Nariman Tuleev (FB, Forum)

Edil Baisalov (FB)

Akylbek Japarov (FB)

Asiya Sasykbaeva (FB)

Adakhan Madumarov (FB)

Ravshan Jeenbekov (FB)

Alikbek Jekshenkulov (FB)

Ismail Isakov (FB)

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.