Haiti: Haitier kräver att FN:s styrkor dras tillbaka efter våldtäktsskandal

En skakande video [Varning: våldsamma bilder] har den senaste tiden cirkulerat på internet. Videon visar fyra uruguayanska soldater från Förenta nationernas stabiliseringsuppdrag på  Haiti (MINUSTAH) som ser ut att våldta en 19-årig man på en militärbas i Port-Salut på södra Haiti.

Enligt vissa källor har YouTube censurerat en del versioner av videon. Trots detta har alla invånare i Port-Salut, de flesta på Haiti och många av de haitier som lever i exil runtom i världen sett den via olika kanaler. Den våldsamma videon visar hur fyra män med relativt ljus eller vit hy, en av dem iförd en blå basker, håller fast en yngre, mörkhyad man. De håller fast hans armar bakom hans rygg och det ser ut som att han blir våldtagen. Man kan höra den unge mannen ropa på hjälp.

Bilderna har orsakat starka reaktioner på nätet, inklusive en egen hashtagg på Twitter, #withdrawminustah. Detta är inte den första skandalen där MINUSTAH figurerar: 6 000 personer dog i en koleraepidemi efter att FN-soldater från Nepal fört med sig smittan till Haiti.

Skandaler

Den lokala människorättsorganisationen Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) har publicerat en rapport [fr] om den påstådda våldtäkten. Där uppmanas FN att betala ersättning för detta och även för andra fel som begåtts på Haiti. I rapporten kräver man också en närmare utredning av en annan skandal där FN-styrkorna är inblandade, närmare bestämt de minderåriga flickor som påstås ha gjorts med barn av FN-soldaterna på basen i Port-Salut.

Journalister och bloggare som Etant Dupain (@gaetantguevara) och Ansel Herz samt Uruguays televison [es] har efter detta avslöjat att  minderåriga haitiska kvinnor fått barn med män från Uruguay.

Journalisten Ansel Herz, som bloggar på mediahacker, har publicerat en intervju med de två lokala ungdomar som försåg den haitiska pressen med videon. En av dem hittade videon av misstag på en FN-soldats telefon då han försökte föra över musik. Han kopierade videon via Bluetooth då han förstod att offret var hans kusin. Enligt Haiti Press Network [fr] har han blivit föremål för vad han tror vara hot från nattliga besökare i sitt hem.

Haitis president Michel Martelly har fördömt [fr] händelsen. Han kallar denna fruktansvärda handling “en chock för nationens medvetande”. Uruguays president har framfört en officiell ursäkt [fr,es] till Haitis befolkning, där han tar upp Haitis historiska roll i många Latinamerikanska länders kamp för frihet:

Le président et le ministre de la défense de l’Uruguay disent s’exprimer au nom du peuple noble, hospitalier et solidaire de leur pays qui reconnait en Haïti une nation sœur, dont la fraternité s’est exprimée au moment de la lutte pour l’indépendance des pays sud-américains.

Uruguays president och försvarsminister säger sig tala för sitt ädla, gästfria och solidariska folk som ser Haiti som en systernation som stödde de Latinamerikanska länderna i deras kamp för frihet.

Chefen för den uruguayanska FN-styrkan [fr] och de fyra misstänkta [fr] har sänts tillbaka till sitt land och kommer att ställas inför rätta [fr] i Uruguay.

Twitter-reaktioner på videon

Haitier och Haiti-sympatisörer har reagerat med ilska. Många ser den misstänkta våldtäkten som en metafor för hur FN-uppdraget och tusentals utländska icke-statliga organisationer behandlar Haitis folk.

@NegAyiti: Mission des Nations Unis pour le Sacrilege et la Terreur Amere en Haiti= MINUSTAH.

@NegAyiti: Förenta nationernas uppdrag för hädelse och bitter terror i Haiti = MINUSTAH.

@GioJules som bloggar på Haitianist sa följande:

@GioJules: We have too many fake aid workers wannabe-famous journos #Haiti. Everyone come here to get their own piece of the cake just to spit on it

@GioJules: Det finns för många falska hjälparbetare och journalister som vill bli kända #Haiti. Alla kommer hit för att få sin del av kakan och sedan spotta på den

@GraceinTC, en amerikanska som samlar in pengar till en icke-statlig tandvårdsorganisation på Haiti var lika hätsk i sina kommentarer som vissa haitiska twittrare:

@GraceinTC: To say the MINUSTAH video is disturbing is the understatement of the century & angry, sick, broken hearted is a small portion of what I feel

@GraceinTC: Att kalla MINUSTAH-videon stötande är århundradets underdrift & arg, illamående, hjärtekrossad är en liten del av vad jag känner

Hon sa även:

@GraceinTC: It is ridiculous that those in a position to “keep the peace” are in reality causing so much more pain than can easily be imagined….

@GraceinTC: Det är löjligt att de som finns på plats för att “bevara freden” i själva verkar orsakar så mycket mer smärta än vad man kan föreställa sig …

En annan amerikan, som arbetar för Let Haiti Live, krävde en helt oberoende utredning:

@melindaayiti: We must demand an independent investigation of MINUSTAH – the UN and Uruguay don't cut it! #Haiti #justice #withdrawMINUSTAH

@melindaayiti:Vi måste kräva en oberoende utredning av MINUSTAH – FN och Uruguay räcker inte! #Haiti #justice #withdrawMINUSTAH

Live-uppdateringar på Twitter under måndagens demonstration

Måndag den 5 september 2011 hölls en demonstration i Port-Salut, den stad på sydkusten där våldtäkten tros ha ägt rum. Parlamentsledamöter som Youri Latortue deltog.

Aktivisten och bloggaren @gaetantguevara (Etant Dupain) twittrade och lade upp bilder på Lockerz.

Image by Etant Dupain (@gaetantguevarra) via Lockerz.

Bild: Etant Dupain (@gaetantguevara) via Lockerz.

@gaetantguevara: Si otorite yo pa't Konnen vrè misión #minustah kounye a yo Konnen #withdrawMINUSTAH http://lockerz.com/s/136088239

@gaetantguevara: Om myndigheterna inte visste vilket #MINUSTAH:s verkliga uppdrag var förut, så vet de det nu. #WithdrawMinustah http://lockerz.com/s/136088239
Image by Etant Dupain (@gaetantguevarra) via Lockerz.

Bild: Etant Dupain (@gaetantguevara) via Lockerz.

@gaetantguevara: Majistra port salut a di yo pral fe yon petisyon pou mande gouvenman an ak nasyonzini retire #minustah nan port salut

@gaetantguevara: Port-Saluts borgmästare säger att han tänker be regeringen och FN att dra tillbaka #MINUSTAH-trupperna från Port-Salut.

@gaetantguevara: Moun yo konn sa yo vle. #withdrawMINUSTAH http://lockerz.com/s/136089571

@gaetantguevara: Folket vet vad de vill. #WithdrawMINUSTAH http://lockerz.com/s/136089571
Image by Etant Dupain (@gaetantguevarra) via Lockerz.

Bild: Etant Dupain (@gaetantguevara) via Lockerz.

Gravida minderåriga

Tidigt igår morse lades en video upp av Etant Dupain (@Gaetantguevara). Den visar en kvinna från Port-Salut och det barn hon fick tillsammans med en uruguayansk soldat i den fredsbevarande styrkan som befann sig på Haiti 2006-2008, men som sedan gav sig av.

På bloggen Bri Kouri Nouvèl Gaye berättar Dupain om flera kvinnor som blivit gravida efter förhållanden med uruguayanska FN-soldater i Port-Salut:

One of the things that people in the streets of Port Salut know is that MINUSTAH soldiers have fathered many children in the village, and they have a habit of exchanging food and money with women for sex.
(…)
It wouldn’t be surprising if in a few years we see Port Salut turn into a town where many of the children are half Uruguayan and half Haitian, because one of the things the Uruguayan soldiers have done in the area is impregnate women and not take care of their children.
(…)
Rose Mina Joseph is seventeen years old and eight months pregnant. A Uruguayan soldier named Julio Posse got her pregnant after they had liked each other for a few months. Rose Mina was only sixteen years old when she got pregnant and now she is counting the days until her baby is born.
(…)
Johnny Jean became one of many victims of MINUSTAH but it was not the first dishonorable act by the MINUSTAH in Port Salut. The worst thing in the history of violations of human rights MINUSTAH has perpetrated in Port Salut are the authorities who are aware but they never do anything to help the victims or denounce MINUSTAH, and because of this we have arrives at the case of Johnny Jean and a revolting act.

One of the reasons MINUSTAH has created so many problems in Port Salut is that they have no work to do – it is a peaceful and beautiful town that has never had any reputation of violence.

Folket på gatan i Port Salut vet att många MINUSTAH-soldater är fäder till barn i byn, och att de har för vana att ge kvinnor mat och pengar i utbyte mot sex.

(…)

Det skulle inte vara förvånande om Port Salut om några år blivit en stad där många av barnen är uruguayansk-haitiska, eftersom en av de saker de uruguayanska soldaterna gjort i området är att göra kvinnor gravida och sedan strunta i att ta hand om barnen.

(…)

Rose Mina Joseph är 17 år gammal och gravid i åttonde månaden. Hon blev gravid med den uruguayanska soldaten Julio Posses barn några månader efter att de fattat tycke för varandra. Rosa Mina var bara 16 år då hon blev med barn och nu räknar hon dagarna till barnets födelse.

(…)

Johnny Jean är ett av MINUSTAH:s många offer. Men det var inte den första ohederliga handlingen utförd av MINUSTAH i Port Salut. Det värsta med alla de brott mot de mänskliga rättigheterna som MINUSTAH har begått i Port Salut är att myndigheterna vet vad som sker men aldrig gör något för att hjälpa offren eller anklaga MINUSTAH. Det har nu lett till skandalen med Johnny Jean och denna vämjeliga handling.

En anledning till att MINUSTAH:s närvaro har orsakat så många problem i Port Salut är att det inte finns något för dem att göra. Detta är en fridfull och vacker liten stad som aldrig har haft rykte om sig att vara våldsam.

@Ansel (som även går under namnet Mediahacker) twittrade igår att Rose Mina Josephs barn kommer att födas när som helst:

@Ansel: Was just told by phone that 17-yr-old Rose Mina Joseph has been in the hospital since last night, may give birth shortly.

@Ansel: Fick just höra på telefon att 17-åriga Rose Mina Joseph varit på sjukhuset sedan igår kväll och kan komma att föda snart.

Tillbakadragande av MINUSTAH?

Både haitier som lever på ön och exilhaitier verkar ha fått nog av MINUSTAH och de tusentals icke-statliga organisationer som verkar i landet. Missnöjet har känts av under en tid. I maj 2011  skrev Reginald Toussaint (Toussaint on Haiti), bosatt i Massachussetts, följande:

In light of the recent report by an independent panel indicating that the recent cholera outbreak in Haiti can be traced to the UN base in Mirebalais, it's clear that the UN needs to leave Haiti, now!!! I'm not one those anti-UN people. I like the idea of a United Nations and, for the most part, I think they do good work. Especially in cases where they can really serve as a peacekeeping force. However, in the case of Haiti, they are causing more harm than good. Whether it's in providing support in running elections or with earthquake reconstruction the UN comes across as a bloated, inefficient organization that's often out of touch with the needs of Haiti.

Efter att en nyligen publicerad rapport från en oberoende panel visat att koleraepidemin som nyligen härjade på Haiti kan spåras till FN-basen i Mirebalais står det klart att FN måste lämna Haiti nu!!! Jag är inte en av FN-motståndarna. Jag är positiv till FN och för det mesta tror jag att de gör ett bra jobb. Särskilt när de faktiskt kan agera som fredsbevarare. Men på Haiti gör de mer skada än nytta. Vare sig det gäller hjälp med val eller rekonstruktion efter jordbävningen ser FN mest ut som en överdimensionerad, ineffektiv organisation som ofta inte vet vad Haiti behöver.

Exilbloggaren återkom till detta ämne i juni och tillade:

MINUSTAH’s presence in Haiti has been fraught with controversy. At times, they’ve appeared as an infective organization that’s more concerned about justifying their presence than helping Haiti. This was especially true after last year’s devastating earthquake that destroyed much of Port-au-Prince. To many Haitians, they seemed more concerned about their own workers and their image than taking a leadership role in the larger rescue effort.

MINUSTAH:s närvaro på Haiti har alltid varit kontroversiell. Ibland har de verkat vara en ineffektiv organisation som mest ägnar sig åt att rättfärdiga sin närvaro i stället för att hjälpa Haiti. Detta var speciellt sant efter förra årets katastrofala jordbävning som förstörde en stor del av Port-au-Prince. Många haitier tyckte att de brydde sig mer om sina egna anställda och deras image än att ta på sig en ledande roll i räddningsarbetet.

Bloggaren reagerade i ett twitter-inlägg på nyheten om den påstådda våldtäkten i Port-Salut på samma sätt som Guardians Mark Weisbrot:

@RPrestonT: Why are UN soldiers in Haiti referred to as peacekeepers when there is no war?

@RPrestonT: Varför kallas FN-soldaterna på Haiti för fredsbevarande styrkor när det inte pågår något krig?

Även lokala konstnärer och skådespelare har på sistone uttryckt sitt missnöje med de icke-statliga organisationerna. Nadève Ménard berättar följande på bloggen Tande:

Les Mots Vulnerables was the title chosen for the event held at the French Insitute as part of La Quinzaine du Livre on Friday, June 24th. A theater group presented a short sketch and several authors (Edwidge Danticat, Kettly Mars, Verly Dabel, Lyonel Trouillot, and Georges Castera, among others) read excerpts of their published works and other short texts. The crowd seemed to especially appreciate Dabel's take on Haiti's post-earthquake situation, including his critique of the international community and various NGO's.

Les Mots Vulnerables (‘sårbara ord’) var namnet på ett evenemang som hölls på Franska institutet som en del av La Quinzaine du Livre fredag den 24 juni. En teatergrupp uppförde en kort sketch och flera författare (bland annat Edwidge Danticat, Kettly Mars, Verly Dabel, Lyonel Trouillot och Georges Castera) läste delar ur sina publicerade verk och andra korta texter. Publiken verkade särskilt uppskatta Dabels syn på situationen på Haiti efter jordbävningen, däribland hans kritik av det internationella samfundet och olika icke-statliga organisationer.

Ett UNASUR-möte ägde igår rum i Uruguay. De sydamerikanska länder som bidrar med flest FN-soldater till MINUSTAH möttes för att tala om uppdragets framtid, rapporterade [fr] den haitiska tidningen Radio Kiskeya. De olika länderna diskuterade en nyligen publicerad rapport som rekommenderar ett stegvis nedtrappande av uppdraget. Brasiliens försvarsminister sade [fr] “det är inte bra att ha kvar styrkor på Haiti i det långa loppet”. I Haiti Libre rapporteras att länderna under mötet beslutade att be FN:s säkerhetsråd att stegvis trappa ner insatsen, och att genast dra tillbaka 15 % av soldaterna:

Celso Amorim the new Brazilian Minister of Defense has called, during this meeting, to a decrease of 15% of the staff of the UN peacekeeping mission in Haiti, aiming to hand over to the Haitians the responsibility for the security of their country. The Brazilian Minister said that Brazil was negotiating with the United Nations to initiate this withdrawal, but that it would maintain its troops in Haiti until the local forces are ready to take over.

Brasiliens nye försvarsminister Celso Amorim krävde under mötet att den fredsbevarande styrkan skulle minskas med 15 %, med avsikt att lämna över ansvaret för landets säkerhet till Haitis folk. Den brasilianske ministern sa att Brasilien förhandlar med FN om att påbörja tillbakadragandet, men att styrkor ska finnas kvar på Haiti tills den lokala militären är redo att ta över.

Flera haitiska grupper, som tillsammans utgör “Collectif pour un dédommagement en faveur des victimes du choléra” (‘Kollektivet för ersättning till koleradrabbade’) organiserar en rad aktiviteter [fr] i protest mot MINUSTAH, bland annat en stämningsansökan för att få ersättning till koleradrabbade och en folktribunal. Enligt den haitiska tidningen Alterpresse [fr] planerar Haitis senats rättvisekommission att föreslå en resolution för att uppmuntra fastställandet av en tidsplan för MINUSTAH:s tillbakadragande.

 

 

Bilderna i denna artikel togs av @gaetantguevara. Det länkades till dessa bilder i hans twitter-uppdateringar, vilket framgår i avsnittet ‘Live-uppdateringar på Twitter under måndagens demonstration’ i denna artikel.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.