Egypten: Använda Twitter till att hjälpa ett fattigt område i Kairo

Det här inlägget är en del av vår specialbevakning Egypt Revolution 2011 (Demonstrationerna i Egypten 2011).

Efter att ha sett den enorma inverkan sociala medier haft på demonstrationerna i Egypten, bestämde sig den egyptiske Twitter- och blogganvändaren Mahmoud Salem (@SandMonkey) för att sammarbeta med lokala ideella organisationer. Syftet var att hjälpa dem samla in pengar, genom att utnyttja Twitters inflytande, för att kunna erbjuda grundläggande samhällstjänster i ett utarmat bostadsområde i Kairo.

Ezbet Khairalla är ett av de största oplanerade bostadsområdena i Kairo, med ett invånarantal på nära 650,000. Det är ett område som spretar ut sig över cirka 12 kvadratkilometers klippig högslätt i Kairos södra del. Trots att Ezbet Khairalla befinner sig inom Kairos stadsgräns saknas de flesta grundläggande samhällstjänster; inte bara avloppsunderhåll och sopphämtning, men fullvärdig utbildning, sjukvård och socialtjänster. Följdaktligen betraktas detta tätbebodda område som bördig jord för brottslighet och socialt missnöje.

Tweeps besökte ett dagis i Ezbet Khairallah, Kairo. Foto: @pakinamamer (30:e juli, 2011)

Tweeps besökte ett dagis i Ezbet Khairallah, Kairo. Foto: @pakinamamer (30:e juli, 2011)

Gata i Ezbet Khairallah

Foto från gata i Ezbet Khairallah taget av @pakinamamer på Yfrog

För att hjälpa till med att förbättra livskvaliteten för invånarna i Ezbet Khairalla började Khair Wa Baraka (Peace and Plenty på engelska), en organisation som grundades 2004, arbeta med utbildnings-, sjukvårds- och miljöprogram. Detta särskilt efter att deras efterforskningar fann att det problem som bostadsområdet ansåg som viktigast att ta itu med var solitt och flytande avfall (avlopp). De tillhandahåller även medicinska karavaner och har utbildingscentrum i pilotstadiet.

Med Twitters hjälp samlade Peace and Plenty in 2 miljoner egyptiska pund (2,400,000 svenska kronor) och gjorde på köpet allmänheten medveten om bostadsområdet. Salem kallade initiativet “tweetback” (@tweetbackevent) och det hängde på 20 inflytelserika Twitter-användares sociala kapital, vilka sammanlagt har runt en kvarts miljon “followers”. Var och en av användarna samlade in pengar från donatorer, och i gengäld fick de företag som bidragit till insamlingen reklam spridd bland dessa “followers”. De skapade också ett surr runt initiativet och förklarade för människor hur de själva kan hjälpa till.

Twittrar från Tweetback-eventet. Foto: Rania Helmy, en medorganisatör.

Peace and Plenty höll en insamling den 26:e juli, 2011 på Marriott Hotel i Kairo där de tillkännagav att 1,349,000 EGP (1,615,000 SEK) redan blivit insamlade.

De närvarande Twitter-användarna twittrade också om varje donator och hur mycket de gav, antingen det var ett dryckesföretag, en mobiloperatör, eller t.o.m. donatorer som vägrade avslöja sin identitet. De tog också fram ett kortnummer för folk att ringa om de ville donera 3 EGP (3 kr och 50 öre), och återigen nyttjades Twitter för att sprida informationen.

Tweetback-organisatörerna anser att detta bara är ett initialt steg, och som Salem skrev i sin blogg, “Fler av dessa initiativ kommer bara tas om ni visar stöd för detta första, vilket i kraft av sin timing, och nymodighet, är i desperat behov av er sponsring.” Peace and Plenty kallade Ezbet Khairalla en prototyp av ett “oplanerat område” i behov av utveckling. Måhända ser vi snart fler initiativ för att också hjälpa andra oplanerad områden.

Det här inlägget är en del av vår specialbevakning Egypt Revolution 2011 (Demonstrationerna i Egypten 2011).

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.