Libyen: Gaddafis högra hand Abdessalem Jalloud flyr till Italien

Det här är en artikel från vår specialbevakning av Revolten i Libyen 2011.

Nyheter från Libyen regnar över världen i takt med att stad efter stad tas av rebellerna. En stor nyhet var att Abdessalem Jalloud, Libyens förre number two lämnade landet och åkte till Italien på ett maltesiskt plan via Tunisien. Detta bekräftas av en högt uppsatt tjänsteman i den tunisiska regeringen. Många ser Jallouds avhopp som ett gått tecken som förebådar slutet för Gaddafi. Många har dock inte glömt bort att förmedla via sociala medier att Jalloud fortfarande är en av den libyska regimens brottslingar och borde ställas inför rätta. Ett fåtal har välkomnat hans avhopp och sagt att han tidigare försökt opponera sig mot Gaddafi. Här kommer fler Twitter-konversationer:

Den palestinska Twitter-användaren Nour (@nourj48) skrev:

@nourj48: Really, #Jalloud? NOW #Gaddafi betrayed the people? where was your loyalty to the people the past 42 years? Go to hell.

@nourj48: Verkligen, #Jalloud? Nu har #Gaddafi förrått folket? Var var din lojalitet till folket de senaste 42 åren? Dra åt helvete.

Asma Magariaf (@LibyanBentBladi) föreslog att Jalloud kanske arbetar för Gaddafi från Italien:

@LibyanBentBladi: Less than 24hurs after defection, Jalloud already out of Libya. Is it unsafe 4 him to remain? is he more valuable operating from outside?

@LibyanBentBladi: Mindre än 24 timmar efter avhoppet, Jalloud är redan ute ur Libyen. Är det inte säkert för honom att vara kvar? Är han mer värdefull när han gör sitt jobb utifrån?

Fadwa El-Gallal (@Douuu) jamförde Jalloud och Libyens nationella övergångsråd (NTC):

@Douuu: Jalloud defected frm Gaddafi in 1987 While many NTC members defected this year, if thy r heroes, I guess he is too!

Jalloud hoppade av från Gaddafis regim 1987 medan många från NTC hoppade av i år, om de är hjältar så är han också det!

Twitter-användaren Hancker (@hankerton) tyckte att det var för sent för Jalloud att hoppa av:

@hankerton: A little too late #jalloud now it's ‘our’ revolution?! U r useless now. U will also be on trial.

@hankerton: Lite sent för #jalloud nu när det är “vår” revolution?! Du är värdelös nu. Du kommer också att ställas inför rätta.

Maimuna Aghliw (@fcukruna) tweetade flera gånger om Jalloud och gav information om honom:

@fcukruna: Jalloud has actually been under house arrest for a number of years.

@fcukruna: Jalloud har faktiskt suttit i husarrest ett antal år

Andra Twitter-användare kommenterade Jallouds intervju till Al-Jazeera och hans attityd:

@libya_Horra: omg did u see what #jalloud did.. just took off the mic after saying what he wanted to say, once a prick always a prick.

@libya_Horra: omg såg ni vad #jalloud just gjorde.. slog bara av micken efter att han sagt det han ville säga, en gång ett svin alltid ett svin.

Libya 7orra (@libya_Horra) kommenterade också intervjun:

@libya_Horra: Jalloud saying all of tripoli shud come out together, well then why the fuck did u run .. u shudve stayed in tripoli & fight

Jalloud säger att hela Tripoli borde gå ut tillsammans, men va fan stack du för då.. du skulle ha stannit i tripoli och slagits

Muham Marc Sugiono (@Lokaltermin) skrev en sarkastisk tweet om Jalloud:

@Lokaltermin: If you want start a politically career in Libya try to be eccentric.The next pres. should wear a pink Tutu and dance while shouting

@Lokaltermin: Om du vill starta en politisk karriär i Libyen försök vara excentrisk. Näste president borde ha en rosa ballerinakjol och dansa när han skriker

Henry Smith (@TH_Smith) ifrågasatte Jallouds avhopp som nyckeln till den libyska revolten:

@TH_Smith: Importance of Jalloud defection overstated. Defections among coercive forces are the key.

@TH_Smith: Vikten av Jallouds avhopp överdriven. Avhopp inom de väpnade styrkorna är nyckeln.

En annan Twitter-användare, Alaa, (@ehkayy) tog också avhoppet som något positivt och tog det till en ny nivå:

@ehkayy: Regardless of what others think, I think he's being sincere and this has been stuff he's been wanting to say for a long time.

@ehkayy: Oavsett vad andra tror så tror jag att han är ärlig och att det här är något han velat säga länge.

Det här är en artikel från vår specialbevakning av Revolten i Libyen 2011.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.