Ugandier tar kampen för regnskogen till Internet

Mabira är ordet som nästan alla ugandier nämnt på sociala nätverk den senaste veckan. Mabiraskogen ligger i centrala Uganda nära huvudstaden Kampala. Det är en av de få naturliga regnskogar som finns kvar efter år av avverkning.

Förlusten av Ugandas skogar drivs av en stigande befolkning som i stort är beroende av jordbruk. Denna gång är dock kampen mot regeringen och ett sockerplantage, Sugar Corporation of Uganda Limited (SCOUL), som vill använda skogen till sockerrörsproduktion. 1990 hade Uganda 5 miljoner hektar skog men 2005 var bara 3,5 miljoner kvar. Uganda är ett av de tio afrikanska länder som netto tappat mest skog.

Fred Senoga Makubuya beskriver historien om Mabiraskogen. Med tillstånd av Fred Makubuya.

Ugandierna gick först ut på gatorna 2007 för att demonstrera mot president Musevenis regerings beslut att ge bort delar av Mabiraskogen till SCOUL. Beslutet mötte starkt motstånd och mer än tusen ugandier gick ut på gatorna i Kampala. Minst tre människor dödades.

President Museveni offentliggjorde att han ändå skulle genomföra beslutet att ge bort en del av skogen på grund av sockerbristen. Efter det så har stämningen inte förändrats. Mabiraskogen är ett viktigt flodområde med stor biologisk mångfald och den här gången planerar såväl miljögrupper som oppositionspartier att protestera. Medlemmar av president Musevenis parti the National Resistance Movement (NRM) motsatte sig också gåvan vid ett möte de hade med presidenten i veckan.

På Facebook har många grupper bildats, från Ugandans Against Mabira Forest Give Away till Save Mabira Now.

Det är mycket som diskuteras just nu. Den ugandiska Facebookanvändaren Osotto Denis undrar varför presidenten insisterar på att ge bort skogen och ifrågasätter om inte presidenten själv har kontakter i sockerindustrin:

Why is the President hell bent on giving Mabira to Mehta for some million dollars and more sugar?could it be that the President and Mehta are business partners?An investigation into how much of scoul and other investments Mehta actually owns should be carried out, I have a feeling we will find the answer as to why M7 is hell bent on decimating Mabira.

Varför vill presidenten absolut ge Mabira till Mehta för en miljon dollar och mer socker? Kanske presidenten och Mehta är affärspartners? En utredning av hur mycket av scoul och andra investeringar som Mehta äger borde göras, det känns som att vi kommer att få svar på varför M7 absolut vill decimera Mabira.

Patricia Sembuse tackar kungariket Buganda och kyrkan som har erbjudit land till sockerbolaget för att rädda Mabira:

Mubende – Mityana road has a lot of inhabited land, why doesnt SCOUL go there and so many other areas? We thank the Kabaka of Buganda and Mukono Anglican church for the offers!

Vägen mellan Mubende och Mityana har mycket obebodd mark, varför åker inte SCOUL dit eller någon annanstans? Vi tackar Kabaka från Buganda och Mukonokyrkan för erbjudandena!

SCOUL ägs av en ugandier av indiskt ursprung och frågan har gett upphov till ytterligare diskussioner om klyftan mellan indiska och infödda ugandier. Anledningen till detta är att presidenten sagt att skogen ges bort för att ge jobb till invånarna.

Mary Kelly diskuterar löneskillnaderna och vem som är högst upp i företagen:

All section heads and departmental heads are indians, in summary, just at managerial level scoul has a minimum of 36 indians. Apart from de managerial level, some lower positions are also held by indians e.g in factory dept alone, de fuel clerks, cane yard supervisor, are indians. So there's a minimum of 100 indians employed in scoul. Now wen it comes to salary it's a disaster: indian top managers each get atleast 1500 us dollars(salary) which's deposited on their accounts back home so it's not taxed, on top of that they each get atleast ug shs 500k every week. Now for black managers most of whom are assistant managers are paid at most 500 shs.

Alla sektionschefer och avdelningschefer är indier, alltså har scoul minst 36 indier på chefsnivå. Förutom det så hålls en del lägre befattningar som t.ex. de i fabriken, bränseanställda och på sockerlagret av indier. Så det finns minst 100 indier i företaget. När det gäller lön så är det en katastrof, cheferna får minst 1500 USD som betalas i deras land så de betalar inte skatt, och förutom det får de minst 500 000 ugandiska shillings i veckan. Svarta chefer som oftast är assistenter får max 500 shillings.

Ochan Moses tycker att de mer än 1000 medlemmar som Facebook-gruppen har måste göra mer:

I think we should go beyond protesting mabira give away.This group members should spearhead the reafforestation campaign for the degraded portion.I believe UGANDANS would generously support the restoration of mabira.

Jag tror att vi måste gå längre än att protestera mot att ge bort Mabira. Medlemmarna i den här gruppen borde driva nyplantering av skog där den förfallit. Jag tror att UGANDIER skulle stödja detta.

Peter Nyanzi tror att att beslutet att ge bort skogen är ett försök av presidenten att leda bort ugandiernas uppmärksamhet från inflationen och de ekonomiska problemen:

With Mr Museveni beset from all sides by the economic crisis, the depreciating shilling, a scotching cost of living and the resultant strikes from all and sundry, he wanted something to divert public attention and sap the excess energy…oh how successful the Mabira hoodwink has been!

Museveni trängs hårt av den ekonomiska krisen, den fallande shillingen, stigande levnadskostnader och strejker från alla möjliga håll. Han ville leda bort folks uppmärksamhet och ta kol på överskottsenergi, Mabiralurendrejeriet blev mycket lyckat!

Många ugandier har det här meddelandet som sin status på Facebook:

Let all your friends who value this beautiful forest to join the SAVE MABIRA NOW… Let's see if we can collect 1,000 signatures this week. Let's start saving Mabira today.

Låt alla dina vänner som värderar denna vackra skog gå med i RÄDDA MABIRA NU… låt oss se om vi kan få 1000 underskrifter i veckan. Låt oss börja rädda Mabira idag.

Fred Senoga, vars politiska serier har många fans på Facebook, gjorde en teckning som föreställde president Museveni och ägaren av sockerbolaget, Mehtagruppen.

På twitter används taggarna #Mabira och #SaveMabira:

@AndyKristian
säger att avverkningen av Mabiraskogen skulle vara oansvarigt av presidenten:

Dear President @KagutaMuseveni. Please do not cut down #Mabira #Forest. That will be very irresponsible! #Environment #ClimateChange #Uganda

Käre president @KagutaMuseveni. Hugg inte ner #Mabira #Forest. Det skulle vara mycket oansvarigt!

@UgandaTalks påpekade att Mehtagruppen lutat sig mot en rapport som menade att delar av skogen som de ville använda till sockerplantage redan var förfallen.

På måndagen tog regeringen journalister till skogen men de hittade inte den förfallna delen av skogen.

@andsjeff menar att pengarna redan bytt hand mellan Mehtagruppen och regeringen, ett påstående som ekar i landet:

@TusiimeSamson its said that #Mabira already belongs to Mehta! was given as deal for the Money Injected in 2006 campaigns!!

@TusiimeSamson det sägs att #Mabira redan tillhör Mehta. Den gavs i en uppgörelse om stöd till kampanjen 2006!!

@pjkanywa säger att gåvan inte har så mycket att göra med socker eller ekonomi:

this whole #mabira saga is not about sugar or economics, it's just about a bully trying to remind himself who is boss in the school yard.

#mabira historien handlar inte om socker eller ekonomi, bara om en översittare som försöker påminna sig själv om vem som är bossen på skolgården.

Det handlar om kontroll och total makt:

#Mabira is more about Mzee showing us that he can do what he wants, when he wants… control & absolute power! @TimKalyegira #uganda

#Mabira handlar om att Mzee visar att han kan göra vad han vill, när han vill… kontroll och total makt!
Miniatyr av Mabiraskogen av Flickr-användaren Tattooed JJ (CC BY-NC-ND 2.0).

1 kommentar

  • Det är bäst att vara kritisk mot den här artikeln! Följ länken till den andra GV-artikeln: “Minst tre människor dödades” så ser ni att tidigare protester urartade i xenofobiskt våld mot indier. Med “indier” verkar de också mena ugandier som bott flera generationer i Uganda men är av indiskt ursprung. Indier får knappast 1000 gånger mer betalt heller! (500 000 shs vs. 500 shs.)

Gå med i samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.